Czy biznes może być społecznie odpowiedzialny? – dr Marek Kośny

Dr Marek KośnyPostawione w tytule pytanie jest tak naprawdę pytaniem o to, na ile w społeczeństwie – nie tylko wśród menadżerów, polityków, działaczy społecznych, ale wśród ogółu konsumentów – jest obecna wiara w to, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest możliwa i potrzebna. Odpowiednio ukształtowane ramy prawne funkcjonowania biznesu oraz wymagania stawiane przez świadomych nabywców dóbr i usług są w stanie sprawić, że społeczna odpowiedzialność biznesu przestanie być luksusem, na który firma może sobie pozwolić, ale stanie się koniecznością, warunkującą możliwość funkcjonowania na rynku.

Aby społeczna odpowiedzialność mogła stawać się przewagą konkurencyjną lub wręcz warunkiem koniecznym istnienia firmy, niezbędna jest jednak jej szeroko rozumiana promocja. Szczególną rolę mają tu do odegrania organizacje pozarządowe – reprezentujące konsumentów, a także związki branżowe czy instytucje certyfikujące. Kluczowe znaczenie ma bowiem rzetelna informacja o faktycznie podejmowanych w tym obszarze działaniach. Mimo że społeczna odpowiedzialność firm wiąże się często z ponoszeniem przez nie dodatkowych kosztów, rosnąca zamożność konsumentów sprawia, że świadomy tego typu działań konsument jest coraz częściej w stanie podjąć się ich finansowania. Musi jednak wiedzieć, za co płaci. I musi być przekonany, że jest to coś, za co warto zapłacić.

MM_Damian 2018-07-26T07:32:03+00:00 10 lipca 2015|