Bilans ekologiczny w przedsiębiorstwie – geneza, definicja, znaczenie

Wpływ, jaki wywierała działalność człowieka na środowisko naturalne na przestrzeni ostatnich dwóch wieków, uległ znacznemu zwiększeniu. Szeroko rozumiana praca wytwórcza społeczeństwa stała się usystematyzowana, scentralizowana i masowa, czego namacalnym dowodem są miliony przedsiębiorstw działających na całym świecie. Aktywności podejmowane przez firmy ze względu na ich skalę wywierają największą presję na środowisko naturalne. Problem ten został dostrzeżony już kilkadziesiąt lat temu, a jednym z narzędzi, które pozwala oszacować wpływ przedsiębiorstwa na ekosystem i pomaga w jego niwelowaniu jest bilans ekologiczny przedsiębiorstwa.

mgr inż. Piotr Grodkiewicz,
Menadżer ds. rozwoju i innowacyjności

Źródło: Logistyka Odzysku nr 4/2015(17), str. 14-16

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-01T10:52:39+00:00 9 listopada 2015|