Badanie potencjału firm recyklingowych wraz z ich oceną oraz przeglądem zmian jakie zaszły w sektorze

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu prac naukowych nad badaniem potencjału firm recyklingowych wraz z ich oceną oraz przeglądem zmian jakie zaszły w sektorze po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).

ROZPOCZNIJ ANKIETĘ

Ustawodawca wprowadzając rewolucję w podstawowych przepisach dotyczących gospodarki odpadami (w tym przede wszystkim nowelizując wspomnianą wyżej ustawę) ustalił nowy ład funkcjonowania branży. Zmiany do jakich doszło dotknęły wszystkie podmioty zajmujące się gospodarką odpadami i wywołały dużo kontrowersji. Podstawowym celem nowelizacji było stworzenie systemu, w którym odpady zaprzestaną być kierowane na składowiska, a będą poddawane procesom odzysku. Po ponad roku jaki minął od wejścia w życie ustawy można podjąć się pierwszej gruntownej oceny zmian. Celem badania jest szczegółowe przeanalizowanie funkcjonowania firm recyklingowych w nowych warunkach, jak również wskazanie możliwości i perspektyw rozwoju branży na podstawie Państwa osądów.

Adresatami badania są podmioty gospodarki odpadami z terenu Polski z uwzględnieniem przedsiębiorstw prywatnych (z podziałem na krajowe i zagraniczne) oraz komunalnych. Przedmiot analiz dotyka: zmian jakie wprowadziła ustawa i ich oceny przez poszczególne firmy, potencjału przetworzenia surowców przez przedsiębiorstwa, perspektyw rozwoju branży, roli firm recyklingowych w gospodarce ogólnopolskiej i lokalnej, współpracy przedsiębiorstw z organizacjami odzysku i wartości rynku surowców wtórnych.

Badanie będzie kompleksowym opracowaniem podsumowującym rewolucję do jakiej doszło w systemie gospodarki odpadami. Dostarczy wiarygodnego materiału do analizy tych zmian oraz pozwoli łatwiej zaplanować efektywny rozwój branży.

Z wynikami badania będą mogli się Państwo zapoznać m. in. poprzez artykuły publikowane w prasie i na stronach www, jak również podczas II Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady (zaplanowanej na wrzesień 2015 roku we Wrocławiu).

MM_Damian 2018-07-31T08:25:54+00:00 1 października 2014|