Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2014 roku – sytuacja po zmianie władztwa nad odpadami komunalnymi

Nasza coroczna analiza cen surowców wtórnych wskazuje na pewną stabilizację. Szczególnie cieszy fakt, iż przekazanie gminom władztwa nad odpadami w postaci ustawowego upoważnienia do organizowania przetargów nie spowodowało zawirowań na rynkach surowcowych i ich ceny pozostają w miarę stabilne. Rok po zmianie większości ustaw w obszarze gospodarki odpadami sektor ten w końcu mógł złapać lekki oddech, czy na długo – czas pokaże.

dr Katarzyna Michniewska, Ekonomista środowiskowy

Źródło: Logistyka Odzysku nr 2/2015(15), str. 57-63

2018-07-26T08:57:09+00:00 7 lipca 2015|