AGROLOGISTYKA 2012

W dniach 25-26 września 2012 r. w Poznaniu odbyła się konferencja AGROLOGISTYKA 2012 poświęcona zagadnieniom teorii i praktyki logistyki w gospodarce żywnościowej. W ostatnich latach, szczególnie po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, rozpoczęły się dynamiczne zmiany w tym sektorze gospodarki. Przeobrażenia dotyczą całego żywnościowego łańcucha dostaw – sfer zaopatrzenia producentów rolnych w środki produkcji, wytwórców produktów rolnych, przetwórstwa i końcowej dystrybucji do klienta. W tych przeobrażeniach istotną rolę, z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter, odgrywa i będzie odgrywała logistyka. Rosnące wymagania rynków produktów żywnościowych, zwłaszcza konsumentów, a także coraz większa złożoność procesów produkcji żywności, sprawiają, że ten sektor staje się wyzwaniem dla wprowadzania nowoczesnych rozwiązań logistycznych bez których, konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu, zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym byłaby niewielka.
www.agrologistyka.eu

2018-08-08T10:25:17+00:00 28 czerwca 2012|