4rd International Conference, LOGISTICS SYSTEMS IN ECONOMY – IT SOLUTIONS, 29-30 września 2016 r., Zielona Góra

Tematyka konferencji związana jest z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi i informatycznymi w systemach logistycznych oraz w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Przedmiotem rozważań będą również innowacje wdrażane w tym obszarze oraz przyszłe trendy rozwojowe.

Celem konferencji jest wymiana pomysłów, wyników badań oraz omówienie aktualnych problemów i perspektyw rozwoju logistyki, ze szczególnym naciskiem na rozwiązanie organizacyjne i informatyczne.

Konferencja koncentrować się będzie zwłaszcza na poniższych obszarach badawczych:

Globalne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
Aplikacje komputerowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw (np APS, ERP, symulacje i modelowanie),
Logistyka miejska (Intelligent Transportation Systems),
Smart Logistics,
Nowe koncepcje w systemach logistycznych (Lean, Flexible, Agile, Resilience, 3V, KPI),
E-commerce,
Zrównoważona logistyka (CSR, Zielona logistyka),
Logistyka i inne obszary w zarządzaniu,
Logistyka produkcji.

Organizatorzy Konferencji:

Katedra Logistyki i Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Polska Akademia Nauk,
Technical University of Kosice.

2018-07-24T12:08:39+00:00 13 września 2016|