Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami

Jak przygotować związki gmin do funkcjonowania w nowym systemie gospodarki odpadami?

Ekorum był organizatorem II edycji ogólnopolskiej konferencji „Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami”. Konferencja odbyła się 20 marca br. w Poznaniu.

Udział w konferencji wzięli zarządzający związkami, przedstawiciele gmin odpowiedzialni za wprowadzenie systemu w regionie oraz firmy działające w obszarze gospodarki odpadami.

Celem spotkania było przybliżenie najważniejszych i najpilniejszych zadań stojących przed związkami i gminami w nich zrzeszonymi pod kątem tzw. „ustawy śmieciowej”.

Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami

Główne tematy obrad:

  • nadzór nad finansowaniem gminnych systemów gospodarowania odpadami,
  • osiągniecie wymaganych poziomów odzysku w ramach związku,
  • korzyści i zagrożenia wynikające z przejęcia obowiązków przez związek,
  • ujednolicenie polityki funkcjonowania związku względem wszystkich gmin,
  • zakres przejęcia obowiązków gmin przez związek,
  • rozliczanie strumienia odpadów przez związkowy RIPOK,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców dot. nowego systemu.

Dla zainteresowanych uczestników zaplanowany został również wyjazd techniczny i wizytacja zakładu zagospodarowania odpadów w Piotrowie Pierwszym, który obsługuje 18 gmin (270 tys. mieszkańców) należących do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.

Konferencja dofinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.ekorum.pl

Więcej informacji u organizatora:

EKORUM
tel. +48 61 67 00 965
tel. +48 608 332 700
e-mail: ekorum@ekorum.pl

MM_Damian 2018-08-07T11:16:23+00:00 30 sierpnia 2012|