Zielone biuro

Maciej Krzyczkowski
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2011(1), str. 29-31

 

 

Przedsiębiorcy, angażując się w działania przyjazne środowisku, coraz częściej dostrzegają oszczędności z tym związane.

Zrównoważone zarządzanie zasobami nie dotyczy tylko obszaru produkcji, ale również może doskonale sprawdzać się w działalności biurowej. Proste zasady biurowego savoir-vivre i drobne zmiany w polityce zakupowej mogą okazać się bardzo korzystne dla budżetu firmy oraz oczywiście dla środowiska. Swoisty system zarządzania środowiskowego w biurze to zbiór zasad i zachowań proekologicznego funkcjonowania. Jego głównym celem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zrównoważone zarządzanie zużyciem energii i wody, wykorzystanie dostępnych zasobów biurowych oraz gospodarowanie odpadami biurowymi. Osiągane efekty mają przynosić korzyści zarówno w obszarze środowiskowym, jak i ekonomicznym….

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-06T11:01:24+00:00 9 lipca 2013|