Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów logoII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów „Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce”, 25-26 kwietnia 2013 r., Szczecin.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2013 roku ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej gospodarki. Konferencja organizowana jest w ramach działalności Koła Naukowego Ekonomii AS, które funkcjonuje przy Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów wyższych uczelni w Polsce, studiujących na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych.

Podczas konferencji zostaną przedstawiane i dyskutowane referaty na tematy związane z marketingiem, zarządzaniem w czasie kryzysu, zarządzaniem zmianą, społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczością.

Do głównych celów konferencji można zaliczyć chęć mobilizacji studentów do pracy w kołach naukowych oraz samodzielnych badań, wymiana doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce.

Zapraszamy do udziału.

Zapytania, rejestracja i kontakt: www.mikroekonomia.net/okns

MM_Damian 2018-08-07T14:13:34+00:00 10 sierpnia 2012|