Zapraszamy na Piknik Ekologiczny

Firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. objęła patronat honorowy nad Piknikiem Ekologicznym, który odbędzie się 20 czerwca 2015 r w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Głównym celem Pikniku Ekologiczno-Edukacyjnego jest:

  • aktywizacja środowiska lokalnego poprzez wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, uwrażliwienie na piękno przyrody, zachęcenie dzieci i młodych ludzi do aktywnego wypoczynku, integracja młodzieży z różnych środowisk;
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie odzysku i recyklingu śmieci, zmniejszenie ilości wytwarzania odpadów oraz dbałość o ich segregację;
  • zrozumienie potrzeby zbiórek surowców wtórnych oraz poznanie korzyści płynących z prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

 

Ekologiczna impreza zostanie zorganizowana na Osiedlu Stawki, ale adresowana będzie do wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic. Podczas pikniku przygotowane zostaną liczne stoiska edukacyjne, na których będą wręczane pozyskane wcześniej materiały edukacyjne (ulotki, broszury, czasopisma). Zostanie przygotowane także stoisko promujące integrację europejską, zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt. Działania mają na celu między innymi zwiększyć świadomość mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, a dzieci i młodzież nauczyć się odpowiednio segregować odpady, zwracając uwagę na to, aby odpady niebezpieczne jak baterie, świetlówki, przeterminowane leki, stare urządzenia elektryczne nie trafiały na osiedlowe śmietniki. Dla najmłodszych dzieci  przygotowano liczne konkursy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Starsi będą mogli oddać zużyty sprzęt RTV i AGD, za który otrzymają sadzonkę rośliny ozdobnej.

Impreza jest organizowana w ramach zadania Eko-Ostrowiec, programu gminnego „Szukaj zysku w odzysku”, kampanii ekologicznej „Litter Less Campaign organizowanej przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska”. Dofinansowanie w ramach Programu ecoSchols Wrigley Company Foundation oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Kielcach – projektu gminnego organizowanego przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Wydział Środowiska.

 

Patronat honorowy: Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Partnerzy i współorganizatorzy: Urząd Miasta – Wydział Środowiska, Agencja Rozwoju Lokalnego, Firma Remondis, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych, Fundacja Pomocna Dłoń, Animals w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Rada Osiedla „Stawki”.

Patroni: Klub Gaja, Fundacja, Nasza Ziemia, Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, kwartalnik „MiniLO&Aniela” oraz lokalne media.

2018-07-17T12:50:34+00:00 25 maja 2015|