Wypowiedź prof. dra hab. Zenona Foltynowicza o wyborze między recyklingiem, a spalaniem tworzyw sztucznych

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Zenon
Foltynowicz,
Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu

Odpady tworzyw sztucznych, zwłaszcza opakowaniowych, stanowią większość w odpadach komunalnych. Od lat toczy się dyskusja, w jaki sposób „naj”: lepiej, efektywniej, ekologiczniej je zagospodarowywać. Kilkanaście lat temu modnastała się zasada 3R (reduce, reuse, recycle). Żeby ją realizować, stworzono odpowiednie ustawodawstwo, zachęcano społeczeństwo do segregacji odpadów i wprowadzono ich selektywną zbiórkę, powstały organizacje z „recyklingiem” w nazwie, a przede wszystkim stworzono „centra recyklingu”. Pozwoliło to nie tylko w dużym stopniu spełnić wymagania UE co do poziomów odzysku i recyklingu, lecz także uchronić znaczne ilości tworzyw sztucznych przed składowaniem na wysypiskach
odpadów.

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Damian 2018-07-31T11:41:17+00:00 16 lipca 2014|