Wynalazek badaczy z UEP walczy o nagrodę

Rozpoczęło się głosowanie, które ma wyłonić laureata nagrody specjalnej w konkursie „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. O nagrodę walczy nanokompozytowy pochłaniacz tlenu opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Zenona Foltynowicza i dra inż. Wojciecha Kozaka z Wydziału Towaroznawstwa UEP.

Celem konkursu „Eureka!” jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego młodych wynalazców poprzez przedstawienie ich imponujących osiągnięć szerokiej publiczności. W konkursie mogły wziąć udział uczelnie, które w latach 2011–2012 zgłosiły swoje wynalazki do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Z zaproszenia skorzystało 17 uczelni, które nadesłały łącznie 58 zgłoszeń spełniających wymogi formalne. Po ocenie zgłoszonych wynalazków Kapituła konkursu wyłoniła spośród nich 24 z największą liczbą punktów. W czerwcu ogłosi, który wygrał konkurs.

Zespół, który opracował zwycięski wynalazek, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł. Oprócz nagrody pieniężnej dla zespołu Kapituła przyzna także nagrodę dla uczelni w postaci kampanii reklamowej. Ponadto wszystkie zgłoszone do konkursu wynalazki rywalizują o nagrodę specjalną – zespół wynalazczy, który zbierze największą liczbę głosów, otrzyma specjalne wyróżnienie podczas gali finałowej w Centrum Nauki Kopernik. Do 8 czerwca można głosować na ulubiony wynalazek spośród listy 58 wynalazków znajdujących się na stronie http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/wynalazki. Aby oddać głos, należy przesłać maila na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl, podając numer wybranego wynalazku (pochłaniacz tlenu opracowany przez zespół naukowców z Wydziału Towaroznawstwa UEP to numer 57) oraz jednozdaniowe uzasadnienie swojego wyboru (http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/konkurs-internautow-regulamin).

Pochłaniacz tlenu opracowany przez zespół naukowców z Wydziału Towaroznawstwa UEP zapobiega psuciu się żywności. Rocznie w Polsce marnuje się wiele milionów ton żywności, m.in. z powodu złego opakowania i przechowywania. Jednym z czynników istotnie obniżających jakość zapakowanych produktów spożywczych jest obecny w opakowaniach tlen. By się go pozbyć, stosuje się odpowiednie techniki pakowania, jednak żadna nie jest idealna. W związku z tym do żywności dodaje się przeciwutleniacze (inaczej: antyoksydanty).

Od pewnego czasu jednym z istotnych trendów w badaniach jest poszukiwanie innych metod zabezpieczania żywności przed wpływem tlenu. W Japonii, USA i Europie Zachodniej od lat stosowane są różnej generacji pochłaniacze tlenu (organiczne, na bazie żelaza, na bazie polimerów). Jednak wykorzystywane w handlu pochłaniacze tlenu, oparte na sproszkowanym żelazie, aby były aktywne, wymagają katalizatora lub obecności wilgoci. Tymczasem na niektóre produkty wilgoć wpływa niekorzystnie.

Zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Zenona Foltynowicza i dra inż. Wojciecha Kozaka z Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opracował według swojego know-how zupełnie nowy typ pochłaniaczy tlenu – wykorzystujący nanotechnologię, mianowicie nanożelazo. W odróżnieniu od pochłaniaczy wcześniejszych generacji nie wymaga on ani katalizatora, ani wilgoci. Może mieć postać umieszczanej wewnątrz opakowania saszetki, pastylki, wkładki kartonowej, folii czy warstwy wprowadzonej do uszczelki pod zamknięciem butelki czy słoika.  Pochłaniacz tlenu chroni produkt z zewnątrz i pozwala zastąpić przeciwutleniacze (substancje E) dodawane do żywności.

Wykorzystując środki z grantu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, działanie 1.3.2.) autorzy zgłosili wynalazek do ochrony w systemie międzynarodowym PCT, europejskim EPO oraz w urzędach patentowych USA, Izraela i Japonii.

2018-08-02T08:35:13+00:00 3 czerwca 2014|