Warsztaty z nt. segregacji odpadów przeprowadzone w Przedszkolu Baby City

W połowie maja br. Ogólnopolski Klub EkoEdukatora wspólnie z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. miał przyjemność przeprowadzenia warsztatów praktycznych, które dotyczyły segregacji odpadów komunalnych. Zajęcia odbyły się na warszawskiej Sadybie, w Ekologicznym Przedszkolu Baby City.

Uczestnicy spotkania potwierdzili znajomość zasad segregowania odpadów, a także słuszność ich stosowania. Jak pokazała praktyka, podział frakcji odpadów na papier i plastik został opanowany do perfekcji. Niestety, nie dla każdego jest oczywiste, które odpady należy wrzucać do poszczególnych pojemników. Zaproszony gość pomógł zebranym w przyswojeniu niezbędnej wiedzy z tego zakresu, dostosowanej do aktualnie obowiązujących przepisów.

W nawiązaniu do regulaminu utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawa, uczestnicy warsztatów mogli poznać, jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja odpadów w miejscu zamieszkania.

Obecny podział dla m.in. dzielnicy Wilanów wygląda następująco: do czerwonego worka lub pojemnika należy wrzucać odpady surowcowe, tj. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe. Poza tym możemy w nich umieszczać drobne wyroby skórzane i drewniane. Do zielonych worków lub pojemników należy wrzucać szkło opakowaniowe. Natomiast do czarnego wszystko to, czego nie dało się wysegregować do tej pory. Wyjątkiem od tej reguły jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, leki, odpady niebezpieczne oraz budowlane i remontowe, które można oddać do odpowiedniego punktu.

W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się jaką drogę pokonują zgromadzone w naszych  domach odpady, tj. tworzywa sztuczne, szkło czy aluminium od momentu ich wyrzucenia do powtórnego wykorzystania. Każdy uczestnik mógł empirycznie doświadczyć, jak wyglądają płatki z tworzywa sztucznego, regranulat czy samodzielnie sprawdzić: co jest cięższe puszki po napoju czy piramida z aluminium?

Dla dzieci z grupy Świetlików warsztaty były ciekawym doświadczeniem. Dzięki nim prowadzona w ich domach segregacja będzie o wiele prostsza.

 

ECMMDM 2024-06-21T07:21:39+00:00 24 czerwca 2014|