VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2017

Trwają intensywne przygotowania do VI. Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2017, które odbędzie się już 2 lutego 2017 w Hotelu Novotel Airport Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnim czasie swoją obecność na SOSEXPO potwierdził m.in. Pan Minister Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Pan Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – Pan Kazimierz Barczyk oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska – Pani Magda Gosk. Na konferencji będzie również przedstawiciel Komisji Europejskiej i zdecydowanie nie zabraknie prężnie działających samorządów i urzędów miast, a także organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność gospodarki odpadami. Swój udział zapowiedziały również firmy komercyjne działające w tym obszarze, które mogą pochwalić się sukcesami na skalę krajową i często również międzynarodową.

Program SOSEXPO jest przygotowywany w ścisłej konsultacji z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Środowiska, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

Wzorem lat poprzednich w SOSEXPO weźmie udział ponad 400 osób: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych a także zakładów gospodarowania odpadami.

Przedstawiamy Państwu różne formy udziału:

udział w konferencji w charakterze słuchacza
stoisko wystawiennicze wraz z udziałem w konferencji (specjalny pakiet cenowy)

prezentacja podczas konferencji (do 7-miu minut)
inne formy udziału (reklama w materiałach konferencyjnych, możliwość umieszczenia roll-up’u w sali konferencyjnej, dołączenie materiałów reklamowych: ulotka lub folder do teczek konferencyjnych, wyłożenie ulotek w recepcji konferencji).

Zapraszamy do udziału.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatora:

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Tel.: (22) 849 60 06 w.121, 103

Email: sosexpo@ztw.pl, mazur@ztw.pl

Project Zero Waste 2018-07-23T13:14:17+00:00 20 stycznia 2017|