Transport odpadów a emisje CO2

Maciej Krzyczkowski
Kierownik Działu Recyklingu i Edukacji Ekologicznej Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

 

 

 

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2011(1), str. 24-27

Jednym z istotniejszych czynników decydujących o rentowności procesów związanych z gospodarowaniem odpadami jest ich transport. Wprowadzenie rozwiązań systemowych do zarządzania logistyką odpadów, zapewnia redukcję zużycia paliwa, oszczędność czasu oraz zmniejszenie nakładów pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwych dla klimatu emisji CO₂.

Emisje CO2 do atmosfery w ciągu ostatnich kilku lat stały się tematem gorących dyskusji ekologów, polityków, przedstawicieli biznesu, a nawet osią sporów światopoglądowych. Ditlenek węgla, jeden z głównych winowajców zmian klimatu jest uznawany za zagrożenie dla środowiska naturalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym…

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-06T11:03:45+00:00 9 lipca 2013|