Targi Poleko: wszystkie wymiary ekologii

Targi Poleko Zielona PlanetaEnergia odnawialna, finansowanie inwestycji, termiczne przekształcanie odpadów, kompostowanie odpadów zielonych, recykling, rekultywacja terenów zdegradowanych – najbliższe targi POLEKO w Poznaniu (14-17.10.2014 r.) dostarczą najświeższej wiedzy i rozwiązań z każdego z wymienionych obszarów. 

Produkty, technologie i konkursy – co na ekspozycji?

Tegoroczny Salon Recyklingu zajmie powierzchnię aż 2 pawilonów targowych. W pawilonach 6A oraz 5A będzie można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów maszyn, urządzeń oraz oprogramowania dla branży gospodarki odpadami, a  w pawilonie 5 także ofertę rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej (m.in. sprzęt do zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych).

Salon Czystej Energii (pawilon 7) to część ekspozycji, w ramach której będzie można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów montażu kolektorów, instalacji i akcesoriów do przesyłu, falowników, małych turbin wiatrowych, instalacji dla małych elektrowni wodnych, małych kotłów na biomasę, kotłów kogeneracyjnych i pomp ciepła, systemów zarządzania, sterowników do instalacji, biogazowni, biopaliw, w tym biomasy (biopaliwo stałe) i biogazu, ekologicznych środków transportu (o napędach alternatywnych) i instalacji do uzyskiwania paliwa z odpadów komunalnych.

Po raz trzeci zbudowane zostanie Miasteczko Ekologiczne (pawilon 8 i Aleja Lipowa), którego Partnerem Głównym jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na tej przestrzeni specjalnej będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą ekologicznych rozwiązań, służących zarówno redukcji zużycia energii, wykorzystywania jej alternatywnych źródeł jak i utrzymywania czystości.

Na ekspozycji POLEKO znajdziemy również produkty i technologie z zakresu wod-kan (pawilon 8), m.in. z obszaru melioracji i ochrony przeciwpowodziowej, systemów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, ochrony przed zanieczyszczeniami, oczyszczania wody i ścieków, technologii ulepszania środowiska wodnego, aparatury kontrolno-pomiarowej i uzdatniania wody.

Warto wspomnieć, że na targach Poleko na stoisku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w ramach kampanii „Poznaj Swoją Naturę”, odwiedzający będą mogli dowiedzieć się więcej o europejskiej sieci obszarów „Natura 2000“. Na gości czekają konkursy z nagrodami, kącik dla dzieci oraz stoiska 3 laureatów konkursu na „Najlepszy Produkt Lokalny Obszarów Natura 2000“ – przedsiębiorców, których produkty czerpią swoją oryginalność z obszarów chronionych i są produkowane w sposób ekologiczny.

Ponadto na stoisku będzie można zobaczyć materiały z realizacji kampanii, fragmenty spotkań z mieszkańcami oraz z koncertów ambasadora kampanii, Andrzeja Piasecznego. Dla ceniących sobie piękno polskiej przyrody została przygotowana prezentacja zdjęć laureatów konkursu fotograficznego „Najpiękniejszy Obszar Natura 2000”.

Program wydarzeń czyli know-how

Na targach Poleko można również uzupełnić wiedzę na temat zagospodarowywania odpadów, oszczędzania wody, czy zastosowania paneli fotowoltaicznych. Pierwszego dnia targów (14 października) rozpoczną się trzydniowe warsztaty: Forum Czystej Energii (tematy związane z OZE) oraz Forum Recyklingu (zakres: powtórne wykorzystania materiałów, zmniejszenie produkcji odpadów).

Cyklicznym wydarzeniem jest też Glob Pełen Energii, w ramach którego Tomasz Zubilewicz wraz z zaproszonymi gośćmi omawiają aspekty wykorzystania urządzeń grzewczych korzystających ze źródeł odnawialnych: słońca, biomasy, ciepło z ziemi.

Również pierwszego dnia Poleko w ramach tzw. strefy RIPOK, odbędą się  konferencje tematyczne dotyczące gospodarki odpadami: zakłady termicznego przekształcania odpadów, kompostownie odpadów zielonych, zakłady MBP oraz składowiska. Wykłady wzbogacone będą o wystąpienia przedstawicieli instalacji, które powstały lub są w trakcie realizacji.

Drugi dzień targów (15 października) to kolejne ciekawe wydarzenia, w których warto wziąć udział. Odbędzie się m.in. konferencja „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminach” (nowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne dla gmin, sposoby pozyskania środków na realizację inwestycji) oraz warsztaty poświęcone tematyce badań laboratoryjnych (znaczenie badań laboratoryjnych w ochronie środowiska, badania mikrobiologiczne w zakładach produkcyjnych).

Będzie też możliwość przysłuchania się ciekawym panelom dyskusyjnym w ramach  Salonu Logistyki Odzysku. W programie spotkania m.in.: praktyki związane z logistyką odzysku na przykładzie największych japońskich firm, sprawozdawczość z opłat za korzystanie ze środowiska, zestawienia danych o wytwarzanych odpadach, sprawozdania związane z opakowaniami, edukacja ekologiczna w praktyce.

Wojsko na targach

Dodatkowo podczas tegorocznych targów Poleko i Komtechniki przygotowano specjalną ścieżkę zwiedzania dla administratorów i zarządców infrastruktury wojskowej, a także osób odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska. Na ekspozycji będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami z zakresu rekultywacji terenów powojskowych, produktami i technologiami wspomagającymi zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie materiałów oraz odpadów niebezpiecznych, rozwiązaniami z obszaru ochrony wody, gospodarki ściekowej, technik komunalnych, czy infrastruktury wspierającej bezpieczeństwo ekologiczne.

Więcej informacji na temat targów i wydarzeń na: www.poleko.mtp.pl oraz www.komtechnika.pl

MM_Damian 2018-07-31T10:54:51+00:00 17 lipca 2014|