Św. Franciszek z Asyżu – patron ekologów

Prekursor ekologicznego myślenia. Wielkim szacunkiem darzył Matkę Ziemię. Czy współcześnie możliwe jest życie w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem? Niech postawa
patrona ekologów zmusi nas do refleksji.

Św. Franciszek z Asyżu (właściwie Giovanni Bernardone) urodził się ok. 1182 roku w Asyżu. Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Żył dostatnio i beztrosko. Jednak wydarzenia z lat 1202-1205 odmieniły jego życie. Uczestniczył w dwóch wojnach, był więziony i ciężko chorował, aż w końcu Bóg przemówił do niego we śnie, kiedy przebywał w Spoleto. Doświadczył głębokiego nawrócenia. Pragnął odnowy Kościoła, przeżywającego wówczas różne trudności, w duchu ewangelicznego ubóstwa. Wokół niego gromadzili się bracia, którzy dali początek zgromadzeniu braci mniejszych, franciszkanów. Szczególnym znakiem jego bliskości z Bogiem były stygmaty, które otrzymał na dwa lata przed śmiercią.

Św. Franciszek był pełen prostoty i szacunku do życia. Z troską patrzył na zwierzęta i wszystkie stworzenia, czemu dał wyraz w Pieśni Słonecznej. W tym pięknym utworze, napisanym w czasie ciężkiej choroby, nazywał wszystkie stworzenia, żywioły i ciała niebieskie braćmi i siostrami. W innym miejscu polecał zostawiać nieuprawne
obrzeża pól na zioła i kwiaty. Był swoistym prekursorem myślenia ekologicznego i chrześcijańskiej ekologii, wyprzedzając swoją epokę. Mając na uwadze szczególny stosunek
świętego do stworzenia, 29 listopada 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętego Franciszka patronem ekologów: „Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świętych i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jako do cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu (…)”. Postać Biedaczyny z Asyżu jest znakiem i szczególną inspiracją dla wszystkich szukających właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Stwórcą. Jest wzorem skromnego, wartościowego stylu życia i trudnym, ale realnym, wyzwaniem w dzisiejszym świecie konsumpcjonizmu i relatywizmu.

RUCH EKOLOGICZNY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (REFA)

Od początku swojego istnienia prowadzi działania edukacyjne mające na celu wskazanie podstaw chrześcijańskiej ekologii oraz kształtowanie postawy szacunku wobec
stworzenia. Mają one na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania zdrowego środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym, rozbudzić społeczne zaangażowanie na
rzecz środowiska naturalnego oraz wskazać nowe możliwości działania. W Krakowie i w Zakonie Franciszkańskim działają już 30 lat. Są prawnie zarejestrowanym
stowarzyszeniem z oddziałami terenowymi w innych miastach Polski: Warszawa, Wrocław, Legnica i Lublin.

Źródło: MiniLO&Aniela 1/2013

2018-07-19T12:02:08+00:00 13 marca 2014|