STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi

W dniu 1 lipca 2011 r. została nowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie przekazując „władztwo” na odpadami komunalnymi gminie. Nowe uregulowania prawne zmieniły całkowicie system gospodarki  odpadami komunalnymi, co spowodowało konieczność przygotowania kadr administracji samorządowej oraz przedstawicieli firm do funkcjonowania w nowym systemie.

Serdecznie zapraszam pracowników Państwa firmy do udziału w II edycji Studiów Podyplomowych “Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi“, które m.in. skierowane są do przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnymi. I zjazd odbędzie się 14 i 15 marca 2014 r.

Słuchacze Studiów Podyplomowych uzyskają lub zaktualizują wiedzę z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
 • finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,
 • organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
 • analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,
 • organizacji przetargów publicznych,
 • procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Program Studiów Podyplomowych jest realizowany przez najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego, procedur zamówień publicznych, do których m.in. należą:

 • prof. dr hab. Marek Górski – Uniwersytet Szczeciński oraz z-pca przewodniczącego zespołu do spraw analizy wdrażania ustawy „śmieciowej”,
 • dr inż. Barbara Kozłowska  – Politechnika Łódzka, specjalista od zarządzania gospodarką odpadami,
 • dr inż. Bolesław Maksymowicz – członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, specjalista w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi,
 • dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ  – specjalista od procesów termicznych unieszkodliwiania odpadów,
 • dr Dorota Sikora-Fernandez – Uniwersytet łódzki – specjalista z zakresu zarządzania regionem,
 • dr inż. Bolesław Maksymowicz – członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, specjalista w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi,
 • dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ  – specjalista od procesów termicznych unieszkodliwiania odpadów,
 • dr Dorota Sikora-Fernandez – Uniwersytet łódzki – specjalista z zakresu zarządzania regionem,
 • dr Katarzyna Żykwińska – Politechnika Łódzka, specjalista od systemów wspomagania decyzji,
 • mgr inż. Grzegorz Jegier – specjalista z zakresu doradztwa gospodarczego i projektowego,
 • mgr inż. Sabina Kowalska – specjalista z zakresu zarządzania gospodarką,
 • mgr inż. Piotr Szewczyk – dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych “Orli Staw”.

Zajęcia trwają przez dwa semestry i odbywają się w systemie wieczorowo-weekendowym (piątek po południu i sobota). W czasie zajęć przewidziane są dwie wizyty studialne w zakładach zagospodarowywania odpadów,

Całkowity koszt udziału w studiach wynosi 3600 zł (możliwość płatności w ratach).

W I edycji wzięło udział 29 słuchaczy reprezentujących m.in. Urząd Miasta Łodzi, MPO Sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. z Łowicza obecnie TONSMEIER CENTRUM Sp. z.o.o., Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „BZURA”, UG Dobroszyce, UG Zapolice, UG Paradyż, UG Sieradz, UG Sulmierzyce, UM Wieluń, UM Żyrardów, Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A., POM EKO SERWIS Sp. z o.o., Kutno, Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska  Politechniki Łódzkiej –

http://www.wipos.p.lodz.pl/Kandydaci/Studia podyplomowe/Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr inż. Anna Aulak, e-mail: aulak@p.lodz.pl tel. 42 6313743, 604 971 008

MM_Damian 2018-08-03T12:02:02+00:00 10 marca 2014|