Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Coraz częściej i coraz więcej mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Niezależnie od rodzaju działalności, przedsiębiorstwa zaczynają rozumieć, że oczekuje się od nich nie tylko dostarczania wyrobów i usług, ale także aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Owa odpowiedzialność, do której przedsiębiorstwa zobowiązują się dobrowolnie, pokazuje gotowość ponoszenia konsekwencji ich działalności, jak też jest przejawem wchodzenia w sieci relacji społecznych. Tym problemom jest poświęcona I Ogólnopolska Konferencja Naukowa CSRwTSL 2013 „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw TSL w Polsce – diagnoza i przyszłe wyzwania”, która odbyła się 15 maja 2013r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

MM_Agnieszka 2018-08-06T12:07:33+00:00 15 maja 2013|