Społeczna odpowiedzialność biznesu według normy SA 8000

Wioletta Nogaj
doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Źródło: Logistyka Odzysku 3/2012(4), str.42-45

Podstawą sukcesu przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce jest nie tylko jego wynik ekonomiczny, ale także sposób w jaki kształtuje ono relacje ze swoimi pracownikami i z otoczeniem zewnętrznym. Umiejętność tworzenia i wcielania w życie tak zwanych dobrych praktyk jest dziś dla przedsiębiorstw nie mniej ważna niż dobry produkt. Rosnąca świadomość przedsiębiorców co do roli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) legła u podstaw opracowania i skodyfikowania norm pozwalających na obiektywną ocenę tego aspektu funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono normę SA 8000 jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych obecnie standardów regulujących wymagania, zasady postępowania i oceny przedsiębiorców w zakresie CSR.

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-06T09:13:01+00:00 9 lipca 2013|