SOSEXPO 2015

IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2015 odbyło się w dniach 4 i 5 lutego 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

  • IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Gospodarka odpadami – wyzwania dla samorządów”
  • Konferencja „Selektywna zbiórka odpadów, segregacja, recykling, odzysk, unieszkodliwianie”
  • Spotkania administracji samorządowej ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami
  • Konferencje z udziałem przedstawicieli rządu, instytucji publicznych i przedsiębiorców
  • Oferta rozwiązań technologicznych dla sektora gospodarki odpadami
  • Wystawa, prezentacje firm

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w PolsceForum Gospodarki Odpadami w Polsce „SOSEXPO 2015” z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Przyczynia się do popularyzacji wiedzy, innowacyjnych rozwiązań oraz rozszerzenia współpracy środowisk zajmujących się systemem gospodarki odpadami, selektywną zbiórką, segregacją i recyklingiem odpadów.

www.sosexpo.ztw.pl

2018-07-30T08:37:49+00:00 4 lutego 2015|