Siedemnasta odsłona ENVICON-u

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska EnviconJuż po raz siedemnasty w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Kongres zgromadził około pół tysiąca uczestników . To największe w Polsce  wydarzenie poświęcone tematom ochrony środowiska odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO.

 

 

Kongres Ochrony Środowiska Envicon prezentacja

 

W sesji inauguracyjnej udział wzięli: Minister Środowiska – Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Grażyna Henclewska oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Małgorzata Skucha.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON był okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, którzy odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska.

Envicon prezentacjaenvicon widownia

Obrady Kongresu zaowocowały wieloma dyskusjami, w tym dyskusją panelową, która stanowiła unikalną okazję do syntetycznego przedstawienia i przedyskutowania poglądów dotyczących skuteczności prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i edukacyjnych w ochronie środowiska. Istotnym wątkiem było także omówienie potrzeby łączenia poszczególnych instrumentów w jeden spójny system.

 

Envicon publiczność

Envicon ludzieDalsze obrady Kongresu ENVICON zostały podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Wyjątkowość kongresu stanowił również zorganizowany panel dyskusyjny „Gospodarka odpadami w nowym systemie prawnym” z udziałem członków Sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, dyrektorów urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Rady RIPOK.

 

Tradycyjnie już obrady pierwszego dnia Kongresu podsumowała uroczysta Gala. Wyróżniliśmy na niej osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji postaw proekologicznych w Polsce. Wyjątkowość wydarzenia podkreślił koncert Electric Light Orchestra Classic – Phil Bates.

Serdecznie dziękuję za Państwa udział w wydarzeniu. Szczerze liczę na Państwa obecność podczas kolejnych spotkań w ramach ENVICONu.

 

Magdalena Dutka

Prezes Zarządu ABRYS Sp. z o.o

2018-08-08T07:00:46+00:00 23 lipca 2012|