Recykling Metali Nieżelaznych

W dniach 6-8 lutego 2013 roku odbyła się międzynarodowa konferencja nt. recykling metali nieżelaznych. Tematyka konferencji objęła kompleksowo recykling wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie Cu, Zn, Pb, metali lekkich, metali szlachetnych, krytycznych i innych zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych, półproduktach, ściekach i innych. Konferencja stanowiła forum dla wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami ośrodków naukowych oraz firm krajowych i zagranicznych dotyczących tej problematyki.

2018-08-08T06:38:51+00:00 10 września 2012|