Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia wybrane

Iwona Polecka, partner
Urszula Tomaszewska, aplikant radcowski
w Kancelarii Radców Prawnych Cavere Polecka, Szewczenko
Sp. Partnerska w Białymstoku Kancelaria Radców Prawnych CAVERE

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), zwana dalej UCPG, wprowadzając tryb wyłonienia w drodze publicznego przetargu wykonawcy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, wywołała wiele problemów praktycznych związanych z procesem zarówno przygotowania postępowań o udzielenie tych zamówień, jak i procedurą wyłonienia wykonawcy.

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2014(10), str. 60-64

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Damian 2018-08-03T12:57:16+00:00 29 stycznia 2014|