Problematyka odzysku drewna a gospodarka leśna

dr inż. Robert Kimbar

ekspert Instytutu INTL i specjalista z zakresu nauki o drewnie, autor „Wad drewna” – kompleksowej publikacji dotyczącej zasad klasyfikacji surowca drzewnego

Źródło: Logistyka Odzysku 2/2013(7), str. 41

 

Lasy w Polsce zajmują ponad 9 mln ha, co stanowi ok. 30% powierzchni kraju. W roku 2012 pozyskanie surowca drzewnego w polskich lasach wyniosło ok. 40 mln m3. Wielkość pozyskania warunkowana jest zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, zgodnie z którymi pozyskuje się nie więcej niż ok. 60% ilości przyrastającej masy drzewnej, co jest gwarantem zwiększania się zasobów leśnych kraju, zawartych na zasadzie imperatywu w Polityce Leśnej Państwa.

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

 

2018-08-03T11:33:28+00:00 12 lipca 2013|