Prace nad nową edycją normy ISO 14001 nabierają tempa

Niedawno światło dzienne ujrzał projekt nowego wydania normy ISO 14001:2015. Co prawda do momentu powstania ostatecznej wersji dokonywane będą jeszcze dalsze korekty, jednak już teraz Logotypy IAF i PCA-polskie centrum akredytacjimożna uznać, że kolejny, kluczowy etap prac został sfinalizowany. ISO 14001 jest wciąż najpopularniejszą normą w zakresie systemów zarządzania środowiskowego, w związku z czym wielu użytkowników i organizacji związanych z tematyką ekologicznego zarządzania stara się trzymać rękę na pulsie i wykazuje duże zainteresowanie postępem prac nowelizacyjnych.

Nową edycję ISO 14001 dostosowano do zunifikowanego układu przyjętego dla wszystkich norm systemowych, który obejmuje wspólną strukturę oraz terminologię. Najistotniejsze zmiany mają dotyczyć następujących kwestii:

  • identyfikacji ryzyk i szans (w odniesieniu do aspektów, do wymagań prawnych i innych oraz kontekstu i oczekiwań stron zainteresowanych) a także uwzględnienie ich przy planowaniu auditów wewnętrznych oraz wykonywaniu przeglądów systemu,
  • identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych (kryteria uwzględniające ryzyka i szans, oraz cykl życia wyrobu),
    ustalania stron zainteresowanych i ich oczekiwań,
  • identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań oraz okresowej oceny zgodności,
  • komunikacji zewnętrznej, zwłaszcza w stosunku do interesariuszy oraz w kontekście cyklu życia wyrobu.

Według prognoz, na jesieni bieżącego roku można się spodziewać publikacji nowej normy czemu będzie towarzyszyło rozpoczęcie 3-letniego okresu przejściowego. W związku z powyższym już w tej chwili warto się zastanowić jakie zmiany czekają Państwa organizację i funkcjonujący w niej system zarządzania a niekiedy rozważyć także poddanie się procesowi certyfikacji.

Jedną z wiodących na krajowym rynku jednostek certyfikujących system zarządzania środowiskowego według wymagań ISO 14001 jest Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej. CCJ posiada akredytację PCA w zakresie certyfikacji ISO 14001 czego efektem było wydanie już kilkuset certyfikatów w tym zakresie. Certyfikaty te posiadają znak IAF MLA, potwierdzający ich uznawalność również poza granicami Polski. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z doświadczonymi auditorami i rekomendowanymi specjalistami.

Więcej informacji na temat certyfikacji według wymagań ISO 14001 znajdą Państwo pod adresem: https://ccj.wat.edu.pl/Certyfikacja/ISO_14001.html

Logotyp Centrum Certyfikacji JakościLogotyp Wojskowa Akademia Techniczna

MM_Damian 2018-07-26T11:48:43+00:00 11 czerwca 2015|