Poziom i jakość życia w dobie kryzysu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania zorganizował Konferencję Naukową pt.: “Poziom i jakość życia w dobie kryzysu”, która odbyła się 25 lutego 2013 r. w Bydgoszczy. Konferencja była dofinansowana z Narodowego Centrum Nauki. Konferencja miała na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych wyników badań z tego zakresu. Szczegółowe informacje i formularze są umieszczone na stronie: www.wz.utp.edu.pl w zakładce Konferencje

MM_Agnieszka 2018-08-08T07:11:34+00:00 2 września 2012|