Poleko: Poznań o ekologii

Najbliższe targi POLEKO (14-17.10.2014 r.) będą okazją do zweryfikowania najnowszych trendów z zakresu ochrony środowiska. Oprócz ekspozycji poświęconej prezentacji nowych technologii, zaplanowano również kilkanaście wydarzeń, w tym po raz pierwszy: polski szczyt tzw. Inicjatywy 16+1 pt. „Budowanie zielonych mostów między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami”.

Międzynarodowi goście

W tym roku targi Poleko będą gościć decydentów z zakresu ochrony środowiska z wielu krajów, a to za sprawą międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska pt. „Budowanie zielonych mostów między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami”. Odbędzie się ona 16 października. Dyskusje będą dotyczyć rozwoju oraz wdrażaniu zielonych technologii. Pierwsze spotkanie w tym zakresie odbyło się podczas szczytu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (tzw. Inicjatywa 16+1) w listopadzie ub.r. w Bukareszcie. Szczyt polski odbywa się w tym roku właśnie w Poznaniu podczas targów Poleko.

Celem spotkania będzie udostępnienie jego uczestnikom platformy, która ułatwi dialog pomiędzy samorządami a biznesem (przedsiębiorstwa). Sesja poranna poświęcona będzie wymianie doświadczeń (prezentacja m.in. Akceleratora Zielonych Technologii Greenevo), popołudniowa – to spotkania typu business-to-business dedykowane w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowości w nurcie eco

„Eco design. Projektowanie przyszłości” – to temat przewodni tegorocznej edycji targów Poleko zaproponowany przez Patrona Honorowego, Ministra Środowiska. Zwraca on uwagę na oszczędzanie energii i ograniczanie zużywania surowców naturalnych, ale także zachęca do spojrzenia na proces życia produktu jako całość – przyjazny środowisku cykl produkcji, zmniejszającą koszty logistykę, czy racjonalne wykorzystanie produktu (jego trwałość i bezpieczeństwo dla otoczenia).

Wiele z rozwiązań prezentowanych na tegorocznych targach Poleko będzie nawiązywać do tematu przewodniego 26-edycji targów. Część z nich zobaczymy w ramach Salonu Czystej Energii (w pawilonie 8) oraz Salonu Recyklingu (pawilony 6A oraz 5A). W sąsiednim pawilonie 5 zlokalizowany będzie sektor gospodarki odpadami oraz ekspozycja wystawców targów Komtechnika. Wszystkie trzy pawilony będą stanowić doskonalone uzupełniającą się i przenikającą tematycznie ekspozycję. Kolejne pawilony targów (5G, 7 oraz 8A) to branże: woda, powietrze, hałas, klimat, doradztwo, instytucje ochrony środowiska oraz przestrzeń specjalna Miasteczko Ekologiczne. Partnerem Głównym Miasteczka jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na stoisku GIOŚ każdego dnia odbywać się będą dyżury specjalistów, którzy będą odpowiadać na pytania inwestorów przygotowujących się do realizacji inwestycji mających wpływ na środowisko.

Po raz kolejny na targach Poleko zagoszczą uczestnicy rajdu Blue Corridor. Tym razem Poznań będzie stanowił jeden z planowanych postojów międzynarodowych uczestników rajdu aut napędzanych CNG. W trakcie pobytu gości – 15 października – odbędzie się konferencja, podczas której zostanie poruszony temat m.in. perspektyw dla rozwoju CNG w Polsce. Więcej na www.cng.auto.pl

W pawilonie 5G zostanie utworzona „Strefa Powietrza”, gdzie oprócz tradycyjnej ekspozycji firmy będą prezentować się dodatkowo na specjalnej przestrzeni multimedialnej Speaker’s Corner.

Podczas Poleko i Komtechnika przygotowano również specjalną ścieżkę zwiedzania dla administratorów i zarządców infrastruktury wojskowej, a także osób odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Branżowe dyskusje

Po raz drugi na targach Poleko odbędzie się debata pt. „Ekologia w jedności z ekonomią”, do udziału w której zostali zaproszeni byli Ministrowie Środowiska: Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak, Jan Szyszko oraz Stanisław Żelichowski. Będzie to niezwykła okazja, aby na harmonizowanie ekologii i ekonomii spojrzeć z perspektywy 25 lat bezprecedensowych zmian w obu tych dziedzinach. Konferencja odbędzie się 14 października, a jej moderatorem będzie prof. Andrzej Mizgajski.

Podczas Poleko odbędą się także budzące ogromne zainteresowanie zwiedzających trzydniowe konferencje Forum Czystej Energii oraz Forum Recyklingu. Tematyka dla branży OZE to m.in. mikroinstalacje, finansowanie OZE w ramach programów NFOŚiGW, spółdzielnie energetyczne, gaz z łupków czy też instalacje hybrydowe i biogazownie.

Tematy z zakresu zagospodarowania odpadów na Forum to przede wszystkim: zbiórka, odzysk i recykling odpadów, także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, a także recykling pojazdów i złomu.

Warto zajrzeć również na Glob Pełen Energii, gdzie eksperci będą omawiać takie tematy jak: nowoczesne technologie grzewcze, układy hybrydowe, geotermia, energetyka prosumencka, efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

Tegoroczną nowością na Poleko będą dwudniowe konferencje w ramach tzw. Strefy RIPOK, dotyczące gospodarki odpadami. Podczas paneli dyskusyjnych omówione zostaną takie tematy jak: zakłady termicznego przekształcania odpadów, kompostownie odpadów zielonych, zakłady MBP oraz składowiska.

Dodatkowo podczas tegorocznych targów odbędą się wykłady w ramach Salonu Logistyki Odzysku. W programie spotkania m.in.: praktyki związane z logistyką odzysku na przykładzie największych japońskich firm, zestawienia danych o wytwarzanych odpadach, sprawozdania związane z opakowaniami, edukacja ekologiczna w praktyce.

Więcej informacji o programie wydarzeń: www.poleko.mtp.pl

Targom Poleko i Komtechnika towarzyszą targi GMINA oraz Kongres Samorządów GMINA. Kongres to platforma wiedzy – wśród planowanych tematów znalazły się m.in.: gminne instytucje kultury, odpady komunalne, finansowa niezależność samorządów, czy gospodarka niskoemisyjna. Więcej na www.gmina.mtp.pl

Jak co roku równolegle z targami odbywać się będzie Kongres Envicon, gdzie w dniach 13-14 października zostaną omówione tematy z zakresu finansowania innowacyjnych projektów, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Program Kongresu na stronie: www.envicon.abrys.pl

MM_Damian 2018-07-31T10:23:55+00:00 2 września 2014|