Poleko: odpadowe know-how

Najbliższe targi POLEKO (14-17.10.2014 r.) będą okazją do zweryfikowania najnowszych technologii z dziedziny gospodarki odpadami i recyklingu. Duża część ekspozycji targów będzie poświęcona właśnie tej tematyce.  Zaplanowano również kilkanaście wydarzeń, w tym po raz pierwszy: seminaria w Strefie RIPOK oraz polski szczyt tzw. Inicjatywy 16+1 pt. „Budowanie zielonych mostów między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami”.

Prestiżowe spotkanie na szczycie

W tym roku targi Poleko będą gościć decydentów z zakresu ochrony środowiska z wielu krajów, a to za sprawą międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska pt. „Budowanie zielonych mostów między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami”. Odbędzie się ona 16 października. Dyskusje będą dotyczyć rozwoju oraz wdrażaniu zielonych technologii. Pierwsze spotkanie w tym zakresie odbyło się podczas szczytu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (tzw. Inicjatywa 16+1) w listopadzie ub.r. w Bukareszcie. Szczyt polski odbywa się w tym roku właśnie w Poznaniu podczas targów Poleko.

Celem spotkania będzie udostępnienie jego uczestnikom platformy, która ułatwi dialog pomiędzy samorządami a biznesem (przedsiębiorstwa). Sesja poranna poświęcona będzie wymianie doświadczeń (prezentacja m.in. Akceleratora Zielonych Technologii Greenevo), popołudniowa – to spotkania typu business-to-business dedykowane w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Drugą nowością na Poleko są konferencje w ramach tzw. Strefy RIPOK, dotyczące gospodarki odpadami. Pierwszego dnia targów (14 października) podczas paneli dyskusyjnych omówione zostaną m.in. tematy jak zakłady termicznego przekształcania odpadów, kompostownie odpadów zielonych, zakłady MBP oraz składowiska. Wykłady wzbogacone będą o wystąpienia przedstawicieli instalacji, które powstały lub są w trakcie realizacji. Tematem drugiego dnia (15 października) będzie „Efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych – rozbudowa ZZO Jarocin”. Organizatorami strefy są Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Ekorum. Szczegółowy program konferencji na www.poleko.mtp.pl oraz  www.ripok.pl

Potencjał recyklingu

„Eco design. Projektowanie przyszłości” – to temat przewodni tegorocznej edycji targów Poleko zaproponowany przez Patrona Honorowego, Ministra Środowiska. Zwraca on uwagę nie tylko na recykling/ upcykling, ale też na proces życia produktu w całości – przyjazny środowisku cykl produkcji, zmniejszającą koszty logistykę, czy racjonalne wykorzystanie produktu (jego trwałość i bezpieczeństwo dla otoczenia).

Temat przewodni Poleko nawiązuje do obszaru, który z roku na rok staje się coraz bardziej istotną kwestią: odpady i jego zagospodarowanie. Dlatego nie dziwi fakt ogromnego zainteresowania ze strony wystawców Salonem Recyklingu na Poleko. W tym roku początkowo planowana ekspozycja Salonu miała zająć pawilon 6A. Wiadomo już, że ofertę z zakresu recyklingu będzie można zobaczyć dodatkowo jeszcze w pawilonie 5A. W sąsiednim pawilonie 5 zlokalizowany będzie sektor gospodarki odpadami oraz ekspozycja wystawców targów Komtechnika. Wszystkie trzy pawilony będą stanowić doskonalone uzupełniającą się i przenikającą tematycznie ekspozycję.

Branżowe dyskusje

Po raz drugi na targach Poleko odbędzie się debata pt. „Ekologia w jedności z ekonomią”, do udziału w której zostali zaproszeni byli Ministrowie Środowiska: Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak, Jan Szyszko oraz Stanisław Żelichowski. Będzie to niezwykła okazja, aby na harmonizowanie ekologii i ekonomii spojrzeć z perspektywy 25 lat bezprecedensowych zmian w obu tych dziedzinach. Konferencja odbędzie się 14 października, a jej moderatorem będzie prof. Andrzej Mizgajski.

Podczas Poleko odbędą się także budzące ogromne zainteresowanie zwiedzających trzydniowe konferencje w ramach Forum Recyklingu także będą odbywać się w pawilonie 5A. Pierwszy dzień Forum (14.10) będzie poświęcony zagadnieniom związanym ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Zaproszeni eksperci omówią m.in. nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami oraz zasady prowadzenia efektywnej edukacji ekologicznej w gminie, a ponadto przedstawią rozwiązania mające na celu podatkowe wsparcie przedsiębiorstw. W drugim dniu Forum Recyklingu zostaną zaprezentowane tematy dotyczące zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Referaty wygłoszone podczas ostatniego dnia Forum będą poświęcone recyklingowi pojazdów i złomu. Forum przygotowywane jest wspólnie przez redakcję miesięcznika „Recykling” oraz MTP.

Po raz drugi odbędą się także wykłady w ramach Salonu Logistyki Odzysku. W programie spotkania m.in.: praktyki związane z logistyką odzysku na przykładzie największych japońskich firm, zestawienia danych o wytwarzanych odpadach, sprawozdania związane z opakowaniami, edukacja ekologiczna w praktyce. Konferencje w ramach Salonu odbędą się drugiego dnia targów, 15 października. Organizatorem jest redakcja kwartalnika „Logistyka Odzysku”.

Targom Poleko towarzyszyć będzie Kongres Envicon, gdzie 13 października cała sesja będzie poświęcona gospodarce odpadami (tematy m.in. kierunki gospodarowania odpadami komunalnymi – plan działań przed 2016, gospodarka odpadami z perspektywy gminy). Program Kongresu na stronie: www.envicon.abrys.pl

2018-07-31T10:14:17+00:00 2 września 2014|