POLEKO: ćwierćwiecze zmian w ochronie środowiska

– Dziś możemy być z siebie dumni, że wiele lat temu podjęliśmy wysiłek na rzecz budowy środowiska, w którym byśmy chcieli żyć i mieszkać oraz które będzie przyciągać gości z zagranicy. To udało się nam osiągnąć – powiedział podczas 26. edycji targów POLEKO, prezes Zarządu MTP Andrzej Byrt. Targi POLEKO to jedyne w Polsce wydarzenie branżowe, które towarzyszyło 25 lat transformacji ustrojowej i ekologicznej w naszym kraju.

Nie da się zaprzeczyć, że postęp gospodarczy wpływa na rozwój ekologiczny: pozwala lepiej dbać o środowisko naturalne, wypracowywać „zielone” technologie, oszczędzać zasoby i maksymalizować recykling. Targi POLEKO ze względu na długoletnią historię wzrastały równolegle z rozwojem gospodarki i ochrony środowiska w Polsce oraz brały bezpośredni udział w ich przekształcaniu i doskonaleniu. To jedyne wydarzenie w Polsce, podczas którego setki firm nieprzerwanie od 26 lat prezentowały osiągnięcia z zakresu ekologii.

Podsumowania, trendy i inspiracje

W ostatnim ćwierćwieczu Polska poczyniła ogromne postępy – wzrosła świadomość ekologiczna Polaków, nasz kraj wszedł w erę zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego. Te wszystkie zmiany, a także dorobek 25-lat wielu firm, w tym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można było zobaczyć podczas tegorocznej edycji targów ekologicznych w Poznaniu. Była to z pewnością dobra okazja, by poznać bliżej potencjał gospodarczo-ekologiczny Polski oraz 17 pozostałych krajów uczestniczących w POLEKO i KOMTECHNIKA.

– Teraz mamy przed sobą nowe wyzwania. Bez innowacji, bez nowych technologii kolejne cele nie zostaną osiągnięte. Mam nadzieję, że najbliższe dni na targach POLEKO będą dla Państwa pełne dyskusji i nowych impulsów do działania – mówił na otwarciu targów Minister Środowiska Maciej Grabowski.

Czy tak rzeczywiście się stało? Niezaprzeczalnie POLEKO były miejscem wielu inspirujących rozmów na temat kierunków rozwoju oraz przyszłych trendów wielu branż uczestniczących w targach.  Już otwierająca targi debata „Ekologia w jedności z ekonomią w perspektywie politycznej” była okazją do wymiany spostrzeżeń na temat zielonej transformacji. Wzięli w niej udział Ministrowie Środowiska: Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak, Jan Szyszko oraz Maciej Grabowski, a moderatorem rozmów był profesor Andrzej Mizgajski – Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Ministrowie zwracali uwagę na fundamentalne zasady, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału, jakim obdarzony jest minister środowiska. Były to m.in. wskazówki mówiące o tym, iż rolą ministra jest przekonanie polityków do tego, że ochrona środowiska to nie tylko ochrona przyrody. To istotny dział gospodarki, który stanowi 7-8% wszystkich krajowych inwestycji. Kolejną wskazówką dla ministra środowiska, było położenie nacisku na planowanie strategiczne przestrzeni oraz temat energetyki, która najbardziej wpływa na środowisko.

Także pozostałe z kilkudziesięciu wydarzeń stanowiły źródło najświeższej wiedzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza tematy związane z gospodarką odpadami, jak konferencje w Strefie RIPOK, debaty na Forum Recyklingu, czy też dyskusje w ramach Salonu Logistyki Odzysku. Nic dziwnego – w Polsce rocznie średnio produkuje się 58 mln m3 odpadów komunalnych, 130 mln ton odpadów przemysłowych i 1 mln ton odpadów niebezpiecznych. Wymiana doświadczeń miała głównie za zadanie odpowiedzieć na istotne pytania: jak mądrze zagospodarować odpady oraz jak je utylizować?

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas tegorocznych targów była konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ochrona środowiska 2014-2020 – nowe otwarcie po 25 latach sukcesów”, podczas której  nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego NFOŚiGW i WFOŚiGW o zasadach wzajemnej współpracy w zakresie powierzenia zadań związanych z realizacją POIiŚ 2014-2020. Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Nie zabrakło także konferencji poświęconych energii i OZE. Dla wszystkich, którzy poszukiwali praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego poświęcone były Forum Czystej Energii oraz Glob Pełen Energii. Dwa wydarzenia, różne tematy omawiane przez ekspertów i praktyków, m.in. zagadnienia związane z nowoczesną techniką grzewczą, pompy ciepła, fotowoltaika, mikroinstalacje, małe instalacje, instalacje hybrydowe, zarządzanie energią czy perspektywy wykorzystania biomasy.

Uzupełnieniem tej tematyki z pewnością była międzynarodowa konferencja „Metan dla motoryzacji”, która odbyła się w ramach Miasteczka Ekologicznego. Była to możliwość poznania trendów, możliwości i polityki niezbędnej do przyspieszenia rozwoju runku NGV w Polsce.

Okiem uczestników

Czterodniowe święto branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – targi POLEKO i KOMTECHNIKA to był niezwykle intensywny czas dla wystawców oraz zwiedzających – wypełniony spotkaniami biznesowymi. Ekspozycja targów służyła międzynarodowej wymianie doświadczeń. Do Poznania zjechało prawie 14.000 profesjonalistów z 21 krajów.

Jak targi oceniają sami uczestnicy?

„Wystawiamy się tu od wielu lat, koncentrujemy swoje całe siły marketingowe właśnie na to wydarzenie (…) to są najważniejsze targi ochrony środowiska w Polsce” – opinie wystawców są najlepszą rekomendacją dla poznańskich targów ekologii i gospodarki komunalnej.

– Firmy, których nie ma na targach Poleko nie liczą się, tak mówią nasi klienci – powiedział Jacek Zawadzki z firmy Agrex-Eco. – My jesteśmy na tych targach od samego początku. Pozyskujemy wiele interesujących kontaktów, które później procentują. Zbieramy także informacje rynkowe oraz prezentujemy światowe technologie, które służą modernizacji i rozwojowi wielu zakładów.

Wiele tegorocznych wystawców już zapowiedziało swój udział w przyszłorocznej edycji, która odbędzie się 27-30.10.2015 r.

– Targi Komtechnika to dla naszej firmy najważniejsze wydarzenie w całym roku. Na stoisku mieliśmy mnóstwo klientów i na pewno będziemy tu za rok – powiedział Marek Bieńczyk z Terberg Matec Polska.

– Tu po prostu trzeba być co roku. Każdy po zakończeniu targów, zapisuje sobie od razu termin następnej edycji – powiedziała Agnieszka Spodzieja z firmy Equipo.

Targi w duchu zmian

Liczba produktów, które wystawcy zaprezentowali w tym roku na targach, w tym wiele nowości, świadczy o tym, że firmy nieustannie szukają nowych rozwiązań. – Dla nas to ogromna satysfakcja móc gościć te przedsiębiorstwa i prezentować efekty ich pracy na POLEKO oraz KOMTECHNIKA – powiedział Michał Hempowicz, dyrektor projektów. – Obserwując dynamiczną transformację odbywającą się w zakresie ochrony środowiska jesteśmy świadomi nowych wyzwań, jakie stoją przed nami m.in. zmiany formuły przyszłorocznej edycji targów tak, by w pełni odpowiadała nie tylko obecnym potrzebom rynku, ale też nadchodzącym trendom.

Docelowo targi POLEKO będą podejmować kwestie nie tylko związane z branżami „eko” i komunalnymi, ale też wszystkimi tematami z obszaru „smart city”, jak oszczędzanie energii, e-urząd, utrzymanie dróg i placów zabaw, transport miejski, zarządzanie ruchem w mieście itp. Warto śledzić newsy na stronie www.poleko.mtp.pl , gdzie organizatorzy będą informować o planowanych zmianach.

2018-07-30T13:09:10+00:00 27 października 2014|