Ostatnie miejsca na warsztaty w Krakowie!

Na spotkanie w Krakowie (26.11.2014 r.) zostały ostatnie wolne miejsca. Po zapisaniu się kompletu osób, kolejni kandydaci zostaną wpisane na listę rezerwową. W razie rezygnacji któregoś z uczestników, osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o możliwości uczestnictwa w spotkaniu.

2018-08-16T12:54:09+00:00 7 listopada 2014|