Nowe przepisy UE dotyczące ujawniania danych pozafinansowych

Dnia 22 października 2014 r. przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Tekst dyrektywy opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 15 listopada 2014 r., a jej przepisy weszły w życie 6 grudnia 2014 r.

Iwona Polecka, Radca prawny

Źródło: Logistyka Odzysku nr 2/2015(15), str. 26-27

2018-07-26T09:12:30+00:00 7 lipca 2015|