Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XVII

Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego wraz Katedrą Polityki Transportowej, Zakładem Transportu Międzynarodowego i Spedycji IHZ organizuje w dniach 1 – 2 grudnia 2016 roku Konferencję naukową pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych.

Historia sopockich konferencji logistycznych sięga 2000 roku, na trwałe wpisana jest w kalendarz naukowych wydarzeń z zakresu logistyki w Polsce. Tegoroczna konferencja będzie już siedemnastym spotkaniem naukowców i praktyków logistyki, mającym na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Wiodący temat konferencji od pierwszej jej edycji obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem różnych procesów i podprocesów logistycznych, z różnych sfer życia gospodarczego i społecznego przy pomocy różnych technik modelowania: od modeli opisowych po informatyczne. Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. W ramach tegorocznej konferencji planowany jest, między innymi, panel dyskusyjny na temat logistycznych uwarunkowań rozwoju Polski. Więcej informacji na stronie internetowej: http://ekonom.ug.edu.pl/logistyka/

Ostatnimi laty, jako nieodłączna część konferencji, organizowane są praktyczne warsztaty dla studentów z ośrodków akademickich z całej Polski, pod hasłem Sopockie warsztaty logistyczne, stanowiące doskonałą okazję do zapoznania studentów z przykładami aplikacji rozwiązań logistycznych w praktyce gospodarczej.  W bieżącym roku, w dniach 17-18 listopada, odbędzie się trzecia edycja warsztatów. Więcej informacji na stronie internetowej Naukowego Koła Logistyki UG (http://www.nkl.ek.ug.edu.pl/) oraz na facebookowym profilu wydarzenia (https://www.facebook.com/events/595646563947481/).

2018-07-25T13:40:50+00:00 9 września 2016|