Mija rok od implementacji dyrektywy SUP

Mija rok od dnia wejścia w życie nowej treści ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (dalej: ustawa), implementującej do polskiego prawodawstwa Dyrektywę SUP (ang. Single Use Plastic) i wynikających z niej obowiązków. Dyrektywa ta, zwana potocznie „Dyrektywą plastikową” odnosi się do ograniczenia użycia produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Pamiętać należy o zbliżającym się terminie 1 lipca 2024 rok

Nowa treść ustawy wymaga od przedsiębiorców znacznego zorientowania w przepisach, szczegółowej analizy jej treści (wraz z załącznikami), a także wprowadzenia zmian organizacyjnych w prowadzonej działalności.

Poza obowiązkami, które wchodziły w życie na przełomie ostatniego roku, pamiętać należy o zbliżającym się terminie 1 lipca 2024 roku.

UWAGA! Z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie obowiązek zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami, wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku.

Do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych we wspomnianym załączniku 6 należą:

  1. Kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka.
  2. Pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
    • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
    • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
    • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Za niedopełnienie tych obowiązków ustawodawca przewidział administracyjną karę pieniężną

Uwaga! Za niedopełnienie tych obowiązków ustawodawca przewidział administracyjną karę pieniężną wynosząca od 500 zł do 20 000zł. Sankcję taką w drodze decyzji może wymierzyć właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Co nowe obowiązki oznaczają w praktyce? Jak przygotować się do ich realizacji? Co z dopełnieniem innych obowiązków związanych z SUP?

Zapraszamy do kontaktu – tel: 22 27 58 814 lub e-mail: doradztwo@projectzerowaste.pl, a także na nasze szkolenie organizowane przez Akademię Wiedzy Środowiskowej

ECMMDM 2024-07-11T06:46:45+00:00 24 maja 2024|