SUP – REALIZACJA OBOWIĄZKÓW ZA TWORZYWA SZTUCZNE  (praktyka, wątpliwości, interpretacje) ECMMDM 2024-06-28T09:00:41+00:00

SUP – REALIZACJA OBOWIĄZKÓW ZA TWORZYWA SZTUCZNE  (praktyka, wątpliwości, interpretacje)

Termin: 05.11.2024 rok

Czas trwania: 09:00-13:00

Miejsce szkolenia: webinarium na platformie ClickMeeting

Kontakt: tel.: 519 184 376, 22 27 58 819 lub e-mail:szkolenia@projectzerowaste.pl

Koszt udziału w szkoleniu w formie online: 735PLN netto

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami wdrożonymi do polskiego prawa w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowiskach (tzw. dyrektywa SUP). Uczestnik szkolenia uzyska przydatną wiedzę o produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz obowiązkach związanych z wprowadzaniem lub
oferowaniem takich produktów swoim klientom. Podczas szkolenia zostaną przedstawione także informacje o nowych definicjach, opłatach i często pojawiających się problematycznych sytuacjach.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników. Szkolenie obejmuje analizę przypadków, case study, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości.

Adresatami szkolenia są między innymi:

Szkolenie dedykowane jest dla podmiotów, które podlegają przepisom ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Szczególnie kierowane jest do podmiotów wprowadzające do obrotu produkty jednorazowego użytku tworzyw sztucznych oraz jednostek handlu i jednostek gastronomicznych, które oferują swoim klientom produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych*. Szkolenie może okazać się bardzo przydatne dla osób przejmujących obowiązki specjalistów ds. ochrony środowiska w swoich firmach, a także pracowników innych działów pośrednio zajmujący się kwes􀆟ami środowiskowymi, np. marke􀆟ng, administracja, księgowość/finanse, logistyka, zaopatrzenie.

*produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych to, zgodnie z ustawową definicją, również produkty częściowo wykonane z tworzyw
sztucznych

Korzyści:

  • poznanie najnowszych projektów zmian przepisów dot. jednorazowych tworzyw sztucznych,
  • możliwość dostosowania działalności firmy do planowanych zmian,
  • możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym,
  • imienny certyfikat i materiały szkoleniowe.

Doświadczenie:

  • szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków, wykonujących na co dzień audyty środowiskowe polskich przedsiębiorstw, w zakresie m.in. opakowań, produktów i odpadów.

Ramowy program szkolenia:

SZCZEGÓŁOWA AGENDA:
1. Przedstawienie firmy Project Zero Waste Sp. z o.o.
oraz osób prowadzących szkolenie.

2. Podstawa prawna oraz główne założenia nowych obowiązków:
▪ Dyrektywa PE i Rady z dnia 05.06.2019 r. w sprawie
zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw
sztucznych na środowisko; tzw. Dyrektywa SUP,
▪ Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej, tzw. ustawa produktowa,
▪ Idea nowych przepisów,
▪ Kluczowe definicje (m.in. produkt jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych, użytkownik końcowy, wprowadzanie
do obrotu);

3. Opłaty związane z nowymi przepisami:
▪ Tzw. opłata konsumencka, czyli opłata pobierana od nabywających produkty,
▪ Tzw. opłata producencka, czyli opłata za wprowadzanie do obrotu produktów,
▪ Opłata na rzecz finansowania publicznych kampanii edukacyjnych;

4. Obowiązki pozafinansowe:
▪ Rejestr BDO,
▪ Obowiązki ewidencyjne,
▪ Sprawozdawczość roczna,
▪ Obowiązek zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych,
▪ Zakaz wprowadzania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
▪ Konieczność umieszczania dodatkowego oznakowania;

5. Analiza indywidulanych interpretacji wydawanych przez Urzędy Marszałkowskie.

6. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne.

7. Podsumowanie.

8. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A).