Metoda LCA w logistyce odzysku odpadów opakowaniowych (cz . 1)

dr hab. inż. Hanna Żakowska, prof. COBROdr hab. inż. Hanna Żakowska, prof. COBRO

Wymagania ochrony środowiska obowiązujące dla opakowań zmieniły filozofię myślenia o odpadach, wprowadzając zasadę zapobiegania ich powstawaniu. Wymagania te koncentrują się głównie na problemie ograniczenia niekorzystnego wpływu odpadów opakowaniowych na
środowisko. Jednak wpływ opakowań na środowisko należy rozpatrywać w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie odpadów. Dogodnym narzędziem do zewidencjonowania obciążeń środowiskowych jest metoda oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), która coraz skuteczniej wdrażana jest do praktyki przemysłowej. Dzięki temu możliwe jest ukazanie pełnego obrazu wpływów badanego opakowania na poszczególne elementy środowiska (powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat). Wiedza na ten temat pozwala dokonywać wyborów korzystniejszych dla środowiska i racjonalnie gospodarować jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło: Logistyka Odzysku 2/2014(11), str. 27-30

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

2018-08-02T12:06:34+00:00 23 kwietnia 2014|