Logistyka Odzysku 4/2012. Numer 5

Wydanie jubileuszowe!

Numer wyprzedany!

Zamów wersję elektroniczną >>

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY:

Zielone biuro – przyjazne środowisku
Przedsiębiorcy, angażując się w działania przyjazne środowisku, coraz częściej dostrzegają oszczędności z tym związane. Zrównoważone zarządzanie zasobami nie dotyczy tylko obszaru produkcji, ale również może doskonale sprawdzać się w działalności biurowej. Proste zasady biurowego savoir-vivre i drobne zmiany w polityce zakupowej mogą okazać się bardzo korzystne dla budżetu firmy, a tym samym dla środowiska

Jak zdobyć fundusze na działalność recyklingową?

Dzięki realizacji działań związanych z logistyką odzysku możemy uzyskać dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategoriach “Gospodarka Odpadami” oraz “Edukacja ekologiczna”. Środki te przeznaczone na budowę nowych realiów rynkowych, raz wykorzystane w działaniu zwiększają na stałe wartość naszego przedsiębiorstwa na rynku.

Ekologiczne biurowce w Polsce

Coraz więcej firm działających w Polsce decyduje się na zaprojektowanie lub przekształcenie swoich siedzib w tzw. zielone biura, promując tym samym prośrodowiskowe postawy wśród pracowników. Tego typu działalność ekologiczna wymaga dużych nakładów organizacyjnych i finansowych. Tym bardziej zasługuje na uwagę i naśladownictwo.

SPIS TREŚCI:

6. RADA NAUKOWA

8 AKTUALNOŚCI
9 PATRONATY

 

TEMAT NUMERU

10. Zielone biuro – przyjazne środowisku

12. Baterie, świetlówki i klimatyzatory, obowiązki dla biur

15. Przyszłość należy do zielonego budownictwa

17. Ekologiczne biurowce w Polsce

20. Papier z recyklingu – fakty i mity

 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

23. Jak zdobyć fundusze na działalność recyklingową?

 

NOWE TRENDY

27. Odzysk wody – doświadczenia polskie i zagraniczne

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

31. Konferencja Rio +20 – zawiedzione oczekiwania czy sukces?

35. Torebki foliowe w impasie

38. W jaki sposób odpady z opakowań biodegradowalnych wpływają na system selektywnej zbiórki?

42. Belownice i prasy – maszyny i urządzenia bez których nie domkniesz pętli łańcucha dostaw

 

PRAWO

44. Zielone barwy nowoczesnych wydarzeń – nowy standard ISO 20121:2012

47. Co nowego w opłacie produktowej za opakowania?

49. Czy Polska uniknie kar z tytułu przestarzałych przepisów – ustawa o odpadach?

45. Kodeks Dobrych Praktyk

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI

51. Zielone spotkania to nasza silna strona

52. Przemodelowanie łańcucha dostaw w IKEA, czyli jak transportować bez palet

52. Jak skutecznie przetwarzać odpady styropianowe, aby zyskać nowy produkt – doświadczenie Yetico S.A.

 

RELACJA – POLSKA

53. Zrównoważony łańcuch dostaw – na drodze do społeczeństwa recyklingu – II edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

57. Jak gminy radzą sobie z ustawą “czytsościową”?

 

RELACJA – ŚWIAT

66. Australia – odzysk i recykling na Antypodach

 

ARTYKUŁ RECENZOWANY

69. Dynamika rozwoju i efektywności systemu demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa łódzkiego – cz. 2

SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU

73. Edukacja ekologiczna podczas imprez plenerowych

WYWIAD

75. Będziemy wspierać działania proekologiczne gmin – rozmowa z Pawłem Sosnowskim z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska

77. LEKKA STRONA LOGISTYKI ODZYSKU

2018-08-07T14:12:34+00:00 8 października 2012|