Logistyka Odzysku 1/2013. Numer 6

Płyta z koncertem z zielonego wydarzenia w środku!

+ 50% stron więcej!

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY:

Koncepcja Lean Management wg Toyota

Obecnie metody Lean Management rozpowszechnione są w wielu sektorach przemysłu. Koncepcja ta znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w branży motoryzacyjnej, maszynowej, ale również w sektorze usług finansowych, czy też opiece zdrowotnej. Co oznacza i jakie korzyści może przynieść w firmach?

Pierwsza analiza cen na rynku surowców wtórnych za lata 2009-2012
Wierzysz czy nie, Twoje śmieci mają cenę… i nie jest ona niska… odkryj cenne surowce ukryte w Twoich odpadach i negocjuj ceny ich sprzedaży!

Deponowanie a MUDA

Muda, czyli z japońskiego redukcja marnotrawstwa. Pod terminem tym należy rozumieć wszelskie działania oraz czynności, które wymagają nakładów pracy, a nie tworzą wartości dodanej. Założenia muda pierwotnie związane były z procesami produkcji oraz stanowisk pracy. Jednakże z biegiem czasu znaczenie filozofii marnotrawstwa rozszerzono także do innych sfer działalności m.in. do składowania odpadów. Z punktu widzenia logistyki odzysku odpad wcale nie musi być odpadem, a może stać się pełnowartościowym surowcem.

SPIS TREŚCI:

5. AKTUALNOŚCI

RADA NAUKOWA

6. Jakie są perspektywy rozwoju logistyki odzysku w Polsce i na świecie?
8. PATRONATY

TEMAT NUMERU

18. Koncepcja Lean Management wg Toyota

21. Muda wg Toyota

22. Muda wg Panasonic

23. Stanisław August Poniatowski i selektywna zbiórka odpadów

28. Deponowanie a muda

30. Czy niesegregowanie odpadów w gospodarstwie domowym jest marnotrawstwem?

32. Przeciwdziałanie marnotrawstwu w zakresie transportu odpadów w ramach krajowego systemu recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji – cz. 1/2

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

37. Pierwsza analiza cen na rynku surowców wtórnych za lata 2009-2012

NOWE TRENDY

43. Recykling puszek aluminiowych

47. System kaucjonowania butelek z tworzyw sztucznych – wyzwaniem dla logistyki odzysku

51. Nasze zasoby są zbyt cenne, by korzystać z nich tylko jeden raz

56. Boom na usługi doradcze w ochronie środowiska

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

61. Czas na odpady – czas na energię

63. Europa efektywna surowcowo

65. Masdar – biznes czy ekologiczna utopia?

68. Triple-E i ekologiczne rozwiązania Maersk Line

PRAWO

72. Nowa ustawa o odpadach

74. O opakowaniach na Wiejskiej

77. Opakowania po środkach ochrony roślin

80. System otwarty dla każdego

82. Rewolucja w gospodarce odpadami

NAJLEPSZE PRAKTYKI

86. Kompensata Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

RELACJA – POLSKA

89. Gminy i organizacje odzysku – jak może wyglądać współpraca?

93. Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu – POLEKO 2012

95. Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu

RELACJA – ŚWIAT

97. Szkolenie Logistyka Odzysku w Japonii

100. Kanada – odzysk i recykling za oceanem

ARTYKUŁ RECENZOWANY

102. Odpowiedzialna konsumpcja

SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU

106. Zamieszanie wokół GMO

109. Kropelka do kropelki… – projekt M&M Consulting

WYWIAD

111. Celebryci uświetniają Zielone Wydarzenia – wywiad z pianistką Kayo Niskimizu

114. Kompendium wiedzy na temat gospodarowania odpadami w gminie – wypowiedzi twórców Kodeksu Dobrych Praktyk

77. LEKKA STRONA LOGISTYKI ODZYSKU

117. Recykling Band – finaliści V edycji programu “Mam Talent” i prezentacja ich instrumentu z odpadów

118. Rozstrzygnięcie konkursu Humor w Logistyce Odzysku

2018-08-07T12:35:03+00:00 1 stycznia 2013|