Logistyka Odzysku 1/2011. Numer 1

Numer wyprzedany!

Zamów wersję elektroniczną >>

Osoby zainteresowane dodrukiem prosimy o kontakt:
mailowy:  logistykaodzysku@projectzerowaste.pl
lub telefoniczny: 508 041 036

SPIS TREŚCI 1/2011 (1)

8. AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZANIE

11. Jak logistyka odzysku pomaga zrównoważyć łańcuch dostaw?

16. Logistyka odzysku jako narzędzie zarządzania środowiskowego

22. Gospodarka odpadami – rynek asymetrii informacji

NOWE TRENDY

24. Transport odpadów a emisje CO2

28. Zielone biuro

33. Recykling jako zalecana forma odzysku odpadów opakowaniowych

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BIZNESIE

36. Papier w strategii CSR

40. CSR – co zyska przedsiębiorca dbając o otoczenie?

KALENDARIUM

44. Kalendarium obowiązków przedsiębiorców w IV kwartale 2011

45. Kalendarium wydarzeń związanych z logistyką odzysku

PRAWO

46. Ekspert radzi

50. W oczekiwaniu na zmiany w przepisach dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

55. Zmiana przepisów promująca odzysk

NAJLEPSZE PRAKTYKI

56. Największy odzysk w Polsce

REPORTAŻ

60. Reverse Logistics konferencja w Las Vegas, 8-10 luty 2010

SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU

64. Społeczeństwo według ramowej dyrektywy o odpadach

68. Komentarz Ministerstwa Środowiska do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

WYWIADY

72. Wywiad z Rafałem Pękalą, DSS Recykling Sp. z o.o.

75. Wywiad z Tadeuszem Leszczyńskim, SCHENKER Sp. z o.o.


NAJWAŻNIEJSZE TEMATY

Jak Logistyka Odzysku pomaga zrównoważyć łańcuch dostaw?

ŁancuchZasada zrównoważonego rozwoju towarzyszy działaniom biznesowym od 1992 roku, kiedy to na Szczycie Ziemi została uznana jako wytyczna dla dalszego rozwoju przemysłu. Zasada zrównoważonego rozwoju to takie eksploatowanie środowiska naturalnego, by pozostawić je w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Nie jest to łatwe, szczególnie w świetle tak dynamicznie rosnącej konsumpcji.

 

Gospodarka odpadami – rynek asymetrii informacji

Gospodarka OdpadamiGospodarka odpadami, dumnie brzmiące z angielskiego waste managment, to pierwotnie nic innego jak wywóz odpadów. Dopiero zmiany polityczne na gruncie potrzeb ochrony środowiska naturalnego pozwoliły na stworzenie bardziej wyszukiwanych mechanizmów.

 

 

CSR – co zyska przedsiębiorca dbając o otoczenie

środowisko naturalnePod modnym ostatnio pojęciem biznesu społecznie odpowiedzialnego (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) kryje się dobrowolna strategia uwzględniająca aspekty społeczne, etyczne oraz środowiskowe w prowadzeniu działalności gospodarczej.

MM_Damian 2018-08-08T13:19:33+00:00 31 października 2011|