Łańcuch dostaw a łańcuch wymiany

Dr Katarzyna Michniewska
Doktorantka SGH

 

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2012(2), str. 26-27

 

Coraz powszechniej zauważanym celem producentów jest skracanie życia produktu. Powód jest czysto ekonomiczny – klient będzie kupował częściej. Co jednak ze wzmożoną eksploatacją zasobów naturalnych? To negatywna strona działań wielu wytwórców. Dostosowanie do unijnych dyrektyw oraz zmiana zachowań ze strony klientów, może odwrócić panującą tendencję lub przynajmniej spowolnić odnotowywane procesy.

W rozważaniach nad powiązaniami między ekonomią i ekologią, spotkać się można ze stwierdzeniem, że „ekonomiści patrzą na środowisko naturalne jako na dział gospodarki, ekologowie uważają gospodarkę za część środowiska”.1 Nie ulega wątpliwości, że te dwa obszary są bardzo złożone i istotne dla funkcjonowania człowieka. Niewątpliwie też logistyka odzysku generuje wartość dodaną, zarówno ekonomiczną, jak i środowiskową. Silny związek tych dwóch obszarów powoduje, że gdy sieci dostaw zaczynają oszczędniej korzystać z zasobów naturalnych, zmniejsza się chęć kupowania nowych wyrobów, co określane jest mianem kanibalizacji popytu. Wielokrotne użycie produktów i opakowań, preferencyjne traktowanie produktów i opakowań z recyklingu, bardziej oszczędne podchodzenie do posiadanych zasobów, powodują, że efektem będzie wydłużanie cyklu życia produktu…

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

2018-08-06T10:50:35+00:00 9 lipca 2013|