Kłopotliwe zwolnienie przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach o łącznej masie do 1000 kg

Iwona Polecka, PARTNER w Kancelarii Radców Prawnych Cavere Polecka, Szewczenko Sp. Partnerska w Białymstoku Kancelaria Radców Prawnych CAVEREIwona Polecka, PARTNER w Kancelarii Radców Prawnych Cavere Polecka, Szewczenko Sp. Partnerska
w Białymstoku Kancelaria Radców Prawnych CAVERE

Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), zwaną dalej „ustawą” weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., w tym m.in. przepis art. 6 ust. 3 ustawy, który przewiduje zwolnienie przedsiębiorców wprowadzających do obrotu w danym roku kalendarzowym produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych. Zakres tego zwolnienia odnosi się m.in. do art. 20 ust. 1 ustawy, wprowadzającego ustawowy obowiązek osiągnięcia docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w roku 2014 i następnych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy.

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2014(10), str. 54-55

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

2018-08-07T07:04:41+00:00 29 stycznia 2014|