Jakość wód w Polsce

Marta Barszczewska, specjalista Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwo ŚrodowiskaMarta Barszczewska,
specjalista Departamentu
Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

 

 

 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej i podpisując Traktat Akcesyjny zobowiązała się m.in. do realizowania unijnej polityki wodnej opisanej w Ramowej Dyrektywy Wodnej. Polityka ta sprowadza się do jednego głównego celu, którym jest poprawa jakości wód.

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2014(10), str. 29-30

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

2018-08-07T08:16:39+00:00 28 stycznia 2014|