Jak segregować odpady?

dr Grzegorz Hoppe
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Źródło: Logistyka Odzysku 2/2013(7), str. 16-18

 

 

Segregacja odpadów to ważny element prawidłowej gospodarki odpadami, który jest niezbędny dla powstania gospodarki recyrkulacyjnej. W Polsce istnieje cała gama różnych rozwiązań, które zostały wprowadzone przez władze samorządowe w postaci regulaminów utrzymania w czystości. Jednakże, aby segregacja miała sens ekonomiczny i ekologiczny musi być prowadzona w taki sposób, aby jej efekty mogły być wykorzystane w kolejnych fazach zagospodarowania odpadów.

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

2018-08-03T11:38:46+00:00 12 lipca 2013|