Inżynieria i kształtowanie środowiska

W dniach 20 – 21 czerwca 2013 r. w Zielonej Górze odbędzie się I Konferencja Naukowo-Techniczna: INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA. Organizatorem konferencji jest Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tematyka konferencji:

 • Aspekty środowiskowe gospodarki surowcami mineralnymiProblemy gospodarki leśnej
 • Problemy gospodarki wodnej
 • Monitoring oraz identyfikacja skażenia środowiska
 • Aspekty ekonomiczne i zdrowotne w inżynierii środowiska
 • Ochrona zasobów naturalnych
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Systemy i obiekty gospodarki wodno-ściekowej
 • Technologie uzdatniania wody
 • Technologie w oczyszczaniu ścieków miejskich
 • Technologie, planowanie i zarządzanie w gospodarce odpadami
 • Uwarunkowania społeczno-kulturowe i prawne w zakresie inżynierii oraz kształtowania środowiska
 • Problemy gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska

Program konferencji

Możliwe formy udziału w konferencji: wygłoszenie referatu, poster, uczestnictwo w obradach i wycieczce, prezentacje szkoleniowe.

Aktualne informacje o konferencji na stronie: www.iks.uz.zgora.pl

2018-08-07T13:56:28+00:00 10 listopada 2012|