Informatyzacja obsługi zwrotów

Kamila Matla
Redaktor Prowadzący

Źródło: Logistyka Odzysku 2/2012(3), str.24-27

 

We współczesnych przedsiębiorstwach ilość i tempo przepływających informacji przybrały skalę wykraczającą poza możliwości przetworzenia ich przez ludzki umysł. Niezbędne stają się technologie, które automatyzują procesy gromadzenia i analizowania danych oraz dostarczają narzędzi do podejmowania optymalnych decyzji logistycznych. Współczesne systemy informatyzacji obsługi zwrotów stają się coraz bardziej kompleksowe, integrując działania różnych sektorów w obrębie jednej firmy – a także jej partnerów biznesowych. Choć polscy przedsiębiorcy wciąż niechętnie decydują się na kosztowne wdrożenia nowoczesnych technologii, zachodnie standardy zaczynają wymuszać zmiany w kierunku informatycznych modernizacji obsługi zwrotów i reklamacji. Inwestycje te zresztą okazują się szybko zwracać.

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-06T10:34:40+00:00 9 lipca 2013|