Ile warte są nasze śmieci?

Pierwsza analiza cen na rynku surowców wtórnych za lata 2009-2012

Wierzysz czy nie, Twoje śmieci mają cenę… i nie jest ona niska… Odkryj cenne surowce ukryte w Twoich odpadach i negocjuj ceny ich sprzedaży!

Artykuł jest drugą częścią cyklu marketingowego zapoczątkowanego w piątym numerze Logistyki Odzysku. Celem cyklu jest przybliżenie mechanizmów rynkowych rządzących m.in. gospodarowaniem surowcami wtórnymi w Polsce. Zaczęliśmy od tego, gdzie możemy pozyskać środki na organizację i zarządzanie obszaru przedsiębiorstwa, który pozwoli na efektywną gospodarkę odpadami, w tym między innymi dzięki logistyce odzysku. W kolejnej, drugiej części cyklu, naszym celem jest przedstawienie przedmiotu obrotu na tym rynku, a więc samego odpadu oraz zasad negocjacji w handlu odpadami. Są to elementy dość skomplikowane i niestandardowe. Z jednej strony mówi się o zapłacie za wywóz śmieci, a z drugiej w śmieciach tych zawarte są przecież konkretne wartości, które można odzyskać. Odzyskiwana wartość płacona jest przez poszukujące surowców zakłady recyklingowe. Jak podejść do organizacji tego systemu by osiągnąć dodatni efekt ekonomiczny? O tym przeczytasz w szóstym numerze Logistyki Odzysku.

Zamów czasopismo!

MM_Agnieszka 2018-08-07T12:25:52+00:00 2 stycznia 2013|