III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady za nami

W dniach 19-20 września 2017 r. w Hotelu Śląsk we Wrocławiu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Tematem wiodącym trzeciej edycji była kontrowersyjna kwestia spalania odpadów komunalnych. Prelegenci i uczestnicy debatowali nad tym czy jest ono rozwiązaniem problemu gospodarowania odpadami czy jest tylko ślepą uliczką, a rozwiązań powinniśmy szukać w innych metodach. Konferencję zaszczyciło swoją obecnością blisko 150 osób, w tym przedstawiciele administracji publicznej, uczelni wyższych oraz firm, dla których istotny jest problem właściwego postępowania z odpadami, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Gośćmi specjalnymi III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady byli prof. Misuzu Asari z Uniwersytetu w Kioto, Członek Japońskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz dr John Rizzon z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, reprezentujący ESWET – European Suppliers of Waste-to-Energy Technology. Misuzu Asari zaszczyciła słuchaczy wystąpieniem, podczas którego opowiedziała o historii i przyszłości gospodarki odpadami w Japonii z punktu widzenia składu odpadów. Z kolei John Rizzon wygłosił prelekcję na temat termicznego przekształcania odpadów w Europie.
III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie odbyło się we współpracy z firmą TIRU S.A. – sponsorem Konferencji. Podziękowania kierujemy również do Nashi Art za organizację występu artystycznego w postaci pokazu ognia nawiązującego do tematu przewodniego konferencji – spalania odpadów. Patronat nad III Międzynarodową Konferencją Logistyka Odzysku – Odpady objęły Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Opakowań, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Akademia Leona Koźmińskiego, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. Dziękujemy za objęcie wydarzenia patronatem. Czasopismom i portalom branżowym: „Logistyka Odzysku”, „MiniLO&Aniela”, „SeniorLO 50+”, magazyn „Gospodarka Odpadami” dziękujemy za patronat medialny.
III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady została podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczył historii i znaczenia termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce i na świecie. Prelekcje w tym bloku zaprezentowali nie tylko prof. Misuzu Asari i dr John Rizzon, ale również prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej, który opowiedział o obecnej sytuacji i perspektywach rozwoju termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce i Andrzej Bednarz wraz z Barthélémy Fourment, którzy reprezentowali sponsora Konferencji – firmę TIRU S.A. występując z tematem „Praktyczne aspekty budowy i eksploatacji małej spalarni odpadów komunalnych a Circular Economy – przykład EXETER, Wielka Brytania”.
Drugi blok tematyczny, obejmujący ekologiczne, ekonomiczne i prawne aspekty termicznego przekształcania odpadów, rozpoczęła prelekcja dr inż. Ryszarda Wasielewskiego z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Wystąpienie dotyczyło uwarunkowań dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie. Z kolei prof. dr hab. Zenon Foltynowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił prezentację pt. „Nanokompozyty – nowe materiały w opakowalnictwie, nowy rodzaj odpadów i nowe problemy dla recyklingu”.
W trzecim bloku – „Najlepsze praktyki” – pojawiły się wystąpienia przedstawicieli organizatora i współorganizatora Konferencji. Wspólna prelekcja Mateusza Perzanowskiego i Andrzeja Milczarka dotyczyła modeli biznesowych Zero Odpadów. Błażej Fidziński, specjalista ds. recyklingu i edukacji ekologicznej w Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. omówił ewidencję odpadów na podstawie zarządzeń pokontrolnych, natomiast Łukasz Sopel z firmy M&M Consulting wymienił „Główne błędy popełniane w gospodarowaniu odpadami”.
Każdy blok tematyczny Konferencji wieńczyła debata, podczas której uczestnicy zadawali pytania i dyskutowali z prelegentami danego bloku. Były to niezwykłe okazje do wymiany myśli i poglądów, niekiedy wymiany dość burzliwej.

Zwieńczeniem Konferencji była Gala V edycji Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2016.

Zwycięzcami V edycji Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2016 zostali:
• w kategorii EKO-HIT PRODUKT
I miejsce – Biotrem Sp. z o.o. za naczynia z otrąb pszennych
II miejsce – Asante Bikes Sp. z o.o. za Asante Bamboo Bikes – rowery z bambusa
III miejsce – BINE WORLD za Bin-e – inteligentny kosz

• w kategorii EKO-HIT USŁUGA
I miejsce – EKON – Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla środowiska
II miejsce – Niczuk Metall Pl Sp. J. za redukcję ilości odpadów wytwarzanych „u źródła”
III miejsce – Stowarzyszenie Czysta Polska za akcję ekologiczną „Czyste Tatry”.

Pełna fotorelacja dostępna na Facebook’u Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – odpady.

W związku z licznym przybyciem Gości na III Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku – Odpady oraz cały czas aktualnym zagadnieniem logistyki odzysku, już teraz zachęcamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania, która odbędzie się w dniach 12-13.06.2018 r. we Wrocławiu pod hasłem „Polska jako państwo Zero Waste”.

2018-07-18T15:24:44+00:00 18 lipca 2018|