Europejskie przedsiębiorstwa gospodarki odpadami chcą cyrkulować – wywiad z Prezydentem FEAD

Czy gospodarka cyrkulacyjna w Europie (i na świecie) to jedynie mrzonka czy realny do osiągnięcia cel? Czy tak naprawdę warto do niej dążyć i jakie realne korzyści może przynieść? Jaką rolę w procesie domykania pętli łańcucha dostaw odegrają przedsiębiorstwa z branży gospodarki odpadami? Kto w najbliższym czasie będzie miał największy wpływ na przeobrażenie niechcianych śmieci w cenne surowce? W związku z nowymi propozycjami UE postanowiliśmy zadać te pytania jednemu z największych i najbardziej wpływowych autorytetów w branży gospodarki odpadami w Europie – Prezydentowi FEAD i Dyrektorowi Generalnemu (CEO) SITA UK Panu Davidowi Palmerowi Jonesowi.


Selected areas of knowledge, science and scientific disciplines in the service European waste management companies want to circulate – an interview with the President of FEAD
Is a circular economy in Europe (and in the world) only a fantasy or a realistic goal to achieve? Is it really worth pursuing it, and what real benefits could it bring? What is the role of companies in the waste management sector in the process of closing the supply chain loop? Who in the near future will have the greatest impact on the transformation of unwanted rubbish into valuable raw materials? In connection with the new EU proposals, we have decided to ask these questions to one of the largest and most influential authorities in the field of waste management in Europe.


Źródło: Logistyka Odzysku nr 1/2015 (14), str. 32-36

MM_Damian 2018-07-26T14:30:25+00:00 7 kwietnia 2015|