Europa efektywna surowcowo

Unijny plan dotyczący efektywnej surowcowo gospodarki został przypieczętowany prawnie uchwałą Parlamentu Europejskiego z dn. 24 maja 2012. Uchwała przeszła olbrzymią większością 479 głosów (wobec 66 głosów sprzeciwu i 63 – wstrzymania). Jest to kolejny krok w stronę rozwoju „zielonej gospodarki” na Starym Kontynencie.

„Wdrożenie ustaleń mojego raportu przyczyni się do wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy i ochrony środowiska naturalnego”, mówi Gerben-Jan Gerbrandy z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego w PE.

„Konieczna jest zmiana postaw w Europie, gdzie zasoby naturalne są na wyczerpaniu. Ta zmiana musi dokonać się szybko. To już nie są „zielone marzenia”, ale prawdziwa konieczność”, dodaje Karl-Heinz Florenz, deputowany do PE z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Ważnym punktem raportu jest deklaracja stopniowej eliminacji składowania odpadów na wysypiskach i zwiększania poziomów odzysku i recyklingu. Członkowie PE ponaglają tym samym Komisję Europejską do rewizji planowanych na 2020 założeń. Raport nawołuje również do powołania grupy ekspertów ds. eksploatacji zasobów w trzech kluczowych obszarach: żywności, budownictwa mieszkaniowego i transportu w celu stworzenia efektywnych planów działania.

Raport przekonuje także o konieczności przeniesienia ciężaru opodatkowania ze sfery zatrudnienia na zasoby środowiskowe, aby umocnić rynek surowców wtórnych. Obniżenie stawek podatkowych na określone surowce wtórne, takie jak plastik, metal czy papier z recyklingu, stanowiłoby zachętę dla przedsiębiorców do wdrażania proekologicznych rozwiązań. „Powinniśmy skoncentrować się na mądrych zasadach opodatkowania, by wzmóc inwestycje w obszarze „zielonej gospodarki”. Absolutnie uzasadniony byłby wzrost cen będących na wyczerpaniu surowców – dla ukazania ich realnej wartości – niższy powinien być natomiast koszt zatrudnienia, wobec dużej ilości potencjalnych pracowników”, stwierdza Bas Eickhout, rzecznik Europejskiej Partii Zielonych.

MM_Damian 2018-08-08T10:37:14+00:00 29 czerwca 2012|