Energia ze słońca

Energia słoneczna źródłem życia

Słońce to gwiazda znajdująca się w centrum naszego układu planetarnego. Ciepło i światło, których dostarcza ten najjaśniejszy obiekt na niebie decydują o klimacie na całej planecie. Energia słoneczna została wykorzystana przez ludzi do produkcji energii i ogrzewania wody.

Zastosowania energii słonecznej

Reakcja fotosyntezy u roślin, prowadząca do powstania tlenu niezbędnego dla ludzi i zwierząt, zachodzi przy udziale energii światła. Również człowiek, dzięki panelom słonecznym zwanym solarami czy bateriami słonecznymi, potrafi uzyskać prąd. Energia promieniowania słonecznego przekształcana jest na energię elektryczną poprzez ogniwa fotowoltaiczne, znajdujące się w panelach. Warunki klimatyczne determinują możliwość wykorzystania energii słonecznej i określają opłacalny okres eksploatacji instalacji słonecznych. W Polsce średnia wieloletnia wartość usłonecznienia, czyli liczby godzin kiedy na powierzchnię Ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne, jest największa dla Kołobrzegu i wynosi 1624 h/rok. W stolicy wartość ta wynosi 1579 h/rok, zaś dla Zakopanego 1467 h/rok.

Czy wiesz, co dzieje się z przedmiotem pozostawionym na słońcu, szczególnie jeśli jest ciemnego koloru? Nagrzeje się on, ponieważ absorbuje (pochłania) energię słoneczną. Zasada ta wykorzystywana jest w budowie wodnych kolektorów słonecznych. Takie rozwiązanie stosowano w Ameryce Południowej już 6 tysiąc lat temu. W XIX wieku powstały prototypy obecnych płaskich kolektorów słonecznych. Składały się one z czarnej skrzynki będącej zbiornikiem, w którym nagrzewała się woda. Później dodano szklaną przegrodę i rury doprowadzające wodę. Niska popularność tych instalacji nie spowodowała szybkiego rozwoju tej techniki grzewczej. Dopiero problemy energetyczne, m.in. szybko rosnące ceny paliw oraz
większy nacisk na ochronę środowiska i ograniczenie zużycia węgla, spowodowały wzrost zainteresowania kolektorami.

Artykuł pochodzi z MiniLO&Aniela nr 2/2013.

2018-07-17T11:06:56+00:00 29 marca 2016|